Danh sách đề tài dự án

Kết quả:

Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian
Cấp cơ sở Nghiên cứu cải tiến hệ thống truyền tin và tự động hóa cho các thiết bị đo mưa, gió thủ công trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ ThS. Đào Văn Sản Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu, phát triển hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động mạng lưới trạm khí tượng thủy văn (KTTV) trên thiết bị di động KS. Nguyễn Minh Hải Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật khảo sát thuỷ văn và bão ThS. Lê Quang Hải Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu thử nghiệm cảnh báo sét cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận bằng thiết bị quan trắc định vị sét NexStorm kết hợp số liệu thám không vô tuyến ThS. Lê Đình Quyết Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác truyền thông và xuất bản ấn phẩm điện tử ThS. Đinh Việt Hoàng Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ lưu trữ, xử lý số liệu điện báo Khí tượng, Thủy văn, Hải văn phục vụ công tác dự báo tác nghiệp theo Quy trình dự báo ThS. Trịnh Thế Thành Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu đánh giá khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn các sông khu vực Trung Trung Bộ Đỗ Thị Phương Linh Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu ứng dụng phần mềm V-Flood phục vụ dự báo lũ cho khu vực Đông Bắc. Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Lục Nam KS. Vũ Văn Quân Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Xây dựng công cụ dự báo thủy văn hạn vừa, hạn dài cho khu vực Nam Trung Bộ KS. Nguyễn Quốc Huấn Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy chuẩn về kỹ thuật dự báo, cảnh báo bão và áp thấp nhiệt đới Ths. Trần Như Quỳnh Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
Cấp cơ sở Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển dịch vụ ngành khí tượng thủy văn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế Ths. Trần Tiến Dũng Ngày thực hiện: 01-01-2020
Ngày hoàn thành: 31-12-2020
79 Nghiên cứu xây dựng bản đồ Cấp độ rủi ro do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tỉnh Phú Thọ ThS. Vũ Mạnh Cường Ngày thực hiện: 01-05-2017
Ngày hoàn thành: 01-04-2018
78 Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm dự báo lũ và tính toán tối ưu xả lũ cho hệ thống hồ chứa ở vùng sông không ảnh hưởng triều. Áp dụng cho lưu vực sông Cả. ThS. Nguyễn Xuân Tiến Ngày thực hiện: 01-05-2017
Ngày hoàn thành: 01-04-2018
BĐKH- 52 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tạo nâng cao đặc tính trở nhiệt cho vỏ kết cấu bao che của các toà nhà hiện hữu ở đô thị nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam ThS. Nguyễn Sơn Lâm Đang thực hiện
BĐKH- 35 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ. PGS.TS. Nguyễn Duy Động Đang thực hiện