Danh sách đề tài dự án

Kết quả:

Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian
80 Nghiên cứu cải tiến phương pháp chuyển mã điện thủ công từ các trạm khí tượng, thủy văn, môi trường thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc. CN. Nguyễn Văn Nguyên Ngày thực hiện: 01-05-2018
Ngày hoàn thành: 01-04-2018
79 Nghiên cứu xây dựng bản đồ Cấp độ rủi ro do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tỉnh Phú Thọ ThS. Vũ Mạnh Cường Ngày thực hiện: 01-05-2017
Ngày hoàn thành: 01-04-2018
78 Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm dự báo lũ và tính toán tối ưu xả lũ cho hệ thống hồ chứa ở vùng sông không ảnh hưởng triều. Áp dụng cho lưu vực sông Cả. ThS. Nguyễn Xuân Tiến Ngày thực hiện: 01-05-2017
Ngày hoàn thành: 01-04-2018
BĐKH- 57 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. GS. TS. Ngô Ngọc Hưng Đang thực hiện
BĐKH- 56 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. TS. Lê Thị Thục Đang thực hiện
BĐKH- 52 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tạo nâng cao đặc tính trở nhiệt cho vỏ kết cấu bao che của các toà nhà hiện hữu ở đô thị nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam ThS. Nguyễn Sơn Lâm Đang thực hiện
BĐKH- 35 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ. PGS.TS. Nguyễn Duy Động Đang thực hiện
BĐKH- 50 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với một số đảo, nhóm đảo điển hình của Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó. PGS. TS. Nguyễn Đại An Đang thực hiện
BĐKH- 49 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe một số cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam và giải pháp ứng phó TS. Lê Thị Phương Mai Đang thực hiện
BĐKH- 48 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ổn định và liên kết các giồng cát ven biển tại các tỉnh Trung Bộ để tạo thành đê biển tự nhiên nhằm giảm thiểu tác động của mực nước biển dâng ThS. Lê Ngọc Cương Đang thực hiện
BĐKH- 45 Nghiên cứu sự bùng phát sâu, bệnh hại mới trên một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao dưới tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp quản lý thích ứng để giảm thiểu thiệt hại ThS. Đoàn Thị Lương Đang thực hiện
BĐKH- 43 Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt TS. Nguyễn Văn Hiệp Đang thực hiện
BĐKH- 42 Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu PGS. TS. Trần Thanh Hải Đang thực hiện
BĐKH- 40 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu ThS. Đào Trung Chính Đang thực hiện
BĐKH- 39 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập hệ thống quan trắc-giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt, nước dưới đất. Nghiên cứu điển hình trên lưu vực sông Mã ThS. Nguyễn Minh Khuyến Đang thực hiện