TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 5)

Đăng ngày: 20:53:00 12/09/2018

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 5)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

16 Thứ tư,12/09/2018 20.9 113.9 TS 63 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

16 Thứ năm,13/09/2018 21.2 109 TD 46 km/giờ
16 Thứ sáu,14/09/2018 21.9 103.8 LOW 37 km/giờ

Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21:00, ngày 12/09/2018

Tin khác