TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 5)

Đăng ngày: 21:53:00 12/09/2018

TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 5)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

19 Thứ tư,12/09/2018 21.0 113.5 TS 65 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

07 Thứ năm,13/09/2018 21.2 111.2 TS 76 km/giờ
19 Thứ năm,13/09/2018 21.3 108.7 TD 56 km/giờ
19 Thứ sáu,14/09/2018 22.1 103.5 LOW 37 km/giờ

Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 11:00 tối, ngày 12/09/2018

Tin khác