Triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 05-06-2018 | Lượt xem: 911
(TN&MT) - Sáng 5/6, tại tp Quy Nhơn, Hội nghị Triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018 các tỉnh miền Trung và Tây nguyên chính thức khai...

h2

Bà Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị lần này là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định phát động với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tăng cường trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam đề nghị: UBMTTQ các cấp nhất là UBMTTQ các xã, phường, thị trấn được chọn xây dựng và duy trì các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 với các hoạt động cụ thể, tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững tài nguyên, môi trường của Việt Nam. 

h3

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, có tác động đến sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh mỗi quốc gia. Thực tiễn công tác quản lý cho thấy, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không còn là trách nhiệm của riêng một cấp, một ngành mà thực sự là vấn đề cần sự chung tay, góp sức của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân cư. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBTWMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

h4

Ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định: Hội nghị này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, huy động được sức mạnh tổng hợp từ các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, các bên liên quan trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả hoạt động giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. 

h5

Ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Môi trường báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Các đại biểu tại Hội nghị đã được cung cấp những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới. Đồng thời đưa ra những thông tin về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về môi trường và bài học rút ra từ các sự cố môi trường trong thời gian gần đây.

Nguồn: Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: