Thời tiết ngày 03/5/2019, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 03/5/2019 hội tụ gió trên mực 1.500 m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường lệch Đông đang gây mưa rào rải rác và có nơi có giông cho Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Ngày đăng: 03/05/2019

Thời tiết ngày 02/5/2019, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trời mát mẻ.

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 02/5/2019, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trời mát mẻ.

Ngày đăng: 02/05/2019

Thời tiết ngày 01/5/2019, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 01/5/2019 áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường và làm đầy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-21 độ Vĩ Bắc khiến các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày đăng: 01/05/2019

Thời tiết ngày 30/4/2019, nắng nóng diện rộng trong ngày nghỉ lễ

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 30/4/2019 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên ngày hôm nay 30/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; riêng vùng núi Bắc và trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38-39 độ.

Ngày đăng: 30/04/2019

Thời tiết ngày 29/4/2019, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 29/4/2019 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38-39 độ.

Ngày đăng: 29/04/2019

Thời tiết ngày 28/4/2019, nắng nóng tiếp tục mở rộng nhiều nơi

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 28/4/2019 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại vì vậy nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ trên 37 độ.

Ngày đăng: 28/04/2019

Thời tiết ngày 27/4/2019, nắng nóng duy trì trên cả nước

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 27/4/2019 nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày đăng: 27/04/2019

Thời tiết ngày 26/4/2019, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 26/4/2019 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ ở vùng núi có mưa vừa, mưa to kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày đăng: 26/04/2019

Thời tiết ngày 25/4/2019, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm 3 miền Bắc - Trung - Nam

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 25/4/2019 vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng nước ta có cường độ ổn định. Một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng dữ dội. Với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 39-41 độ C, có nơi cao trên 41 độ C.

Ngày đăng: 25/04/2019

Thời tiết ngày 24/4/2019, Bắc Bộ nắng nóng suy giảm

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 24/4/2019 mức độ nắng nóng đã suy giảm tại khu vực Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi, các tỉnh Tây Bắc nắng nóng còn tập trung nhiều nhiệt độ phổ biến cao nhất ngày từ 34 đến 37 độ C, đặc biệt phía Tây Bắc khu vực có nơi lên đến 38 độ C.

Ngày đăng: 24/04/2019

Thời tiết ngày 23/4/2019, Nắng nóng diện rộng sẽ còn kéo dài đến cuối tuần

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến cuối tuần này.

Ngày đăng: 23/04/2019

Thời tiết ngày 22/4/2019, Nắng nóng tiếp tục kéo dài khắp cả nước

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang đầy dần lên với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay 22/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Ngày đăng: 22/04/2019

Thời tiết ngày 21/4/2019, Nắng nóng trên diện rộng diễn ra khắp các tỉnh thành trên cả nước

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 21/4/2019 nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Ngày đăng: 21/04/2019

Thời tiết ngày 20/4/2019, Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến tuần sau

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Ngày đăng: 20/04/2019

Thời tiết ngày 19/4/2019, Đất liền nắng nóng, trên biển gió mạnh

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 19/4/2019 nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và mở rộng toàn bộ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ

Ngày đăng: 19/04/2019

Thời tiết ngày 18/4/2019, miền Bắc có mưa rào và dông

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 18/4/2019 khu vực Bắc Bộ trời ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày đăng: 18/04/2019

Thời tiết ngày 17/4/2019, Nắng nóng diện rộng trên cả 3 miền đất nước

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 17/4/2019 toàn bộ khu vực Nam Bộ có nắng nóng; Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc Bộ nhiều nơi có nắng nóng.

Ngày đăng: 17/04/2019

Thời tiết ngày 16/4/2019, Bắc Bộ chuẩn bị đón nắng nóng

(KTTV) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 16/4/2019 Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Sang ngày 18/4, nắng nóng sẽ quay trở lại nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ.

Ngày đăng: 16/04/2019