KTTV với sản xuất và đời sống

Thủy điện lớn nhất Quảng Trị dừng hoạt động vì cạn nước (21/08/2019)

Hoạt động dự báo

Tổng kết, đánh giá công tác dự báo cơn báo số 3 (WIPHA) (14/08/2019)

Công tác PCTT & TKCN

Trưởng công an xã ở Thanh Hóa hy sinh khi giúp dân chống lũ được công nhận liệt sĩ (21/08/2019)

Bản tin thời tiết hàng ngày

Thời tiết ngày 30/6/2019, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt và kéo dài (30/06/2019)