Phân chia 8 vùng ảnh hưởng của bão trên lãnh thổ Việt Nam

Đăng ngày: 16-06-2021 | Lượt xem: 4093
Phân chia 8 vùng ảnh hưởng của bão trên lãnh thổ Việt Nam

https://nchmf.gov.vn/Kttvsite/vi-VN/1/phan-chia-8-vung-anh-huong-cua-bao-tren-lanh-tho-viet-nam-post20889.html

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: