Đài KTTV khu vực Tây Bắc truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Công văn số 1116/TCKTTV-VP ngày 06/9/2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về KTTV. Đài đã triển khai thực hiện nhiệm vụ:

Ngày đăng: 01/10/2021

Câu 3: Bão được đặt tên như thế nào ?

Bão có nhiều cách gọi khác nhau tùy thuộc vào khu vực phát sinh bão:

Ngày đăng: 19/06/2010

Câu 4: Trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (bao gồm cả biển Đông) bão được đặt tên như thế nào ?

Các cơn bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (bao gồm cả biển Đông của Việt Nam) được đặt tên theo tên phụ nữ chính thức bắt đầu từ năm 1945, và đến năm 1979 thì bắt đầu sử dụng cả tên của nam giới.

Ngày đăng: 18/06/2010