Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2024 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày đăng: 17/04/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Căn cứ tại Quyết định số 163/QĐ-TCKTTV ngày 11 tháng 4 năm 2024 Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngày đăng: 15/04/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Căn cứ quyết định số 399/TCKTTV-QLDB ngày 12 tháng 4 năm 2024 Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày đăng: 12/04/2024

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng: 10/04/2024

Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách về Khí tượng Thủy văn năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Để chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách về khí tượng thủy văn năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách về khí tượng thủy văn năm 2024

Ngày đăng: 10/04/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị trực thuộc Tổng cục đặc biệt là Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ thực hiện tốt các nội dung thi đua sau:

Ngày đăng: 10/04/2024

Kế hoạch thực hiện giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các Cục Thủy văn Trung Quốc về trao đổi thông tin thủy văn mùa lũ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ký các Kế hoạch thực hiện với Cục Thủy văn và Tài nguyên nước tỉnh Vân Nam và Cục Thủy văn, Khu tự trị Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (sau đây gọi tắt là Kế hoạch thực hiện) với các thông tin cụ thể như sau:

Ngày đăng: 04/04/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024

Ngày đăng: 04/04/2024

Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Ngày 30/3/2024, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 478/CATTT-ATHTTT về ban hành Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ về các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 04/04/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2024 với những nội dung sau:

Ngày đăng: 28/03/2024

Công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2024 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-TCKTTV ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2024 của Tổng cục KTTV; Đài KTTV khu vực Miền núi phía Bắc xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2024.

Ngày đăng: 27/03/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2024

Căn cứ Quyết định số 261/KH-TCKTTV ngày 18 tháng 03 năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) triển khai Kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2024.

Ngày đăng: 19/03/2024

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030’’

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 03 năm 2024. Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030’’

Ngày đăng: 15/03/2024

Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xác định Cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) năm 2024, Tổng cục tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC.

Ngày đăng: 14/03/2024

Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua giai đoạn 2023-2030

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"

Ngày đăng: 14/03/2024

Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2024 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “At the frontline of climate action” – “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”.

Ngày đăng: 10/03/2024

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 561/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 03 năm 2024 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

Ngày đăng: 08/03/2024