Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Căn cứ Công văn số 140/PC-HC ngày 17/3/2021 của Vụ Pháp chế về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” và Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung phát động.

Ngày đăng: 29/03/2021

Thư Chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhân dịp Năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ngày đăng: 09/02/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Công văn số 105/TCKTTV ngày 28/01/2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 29/01/2021

Thông báo Triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở Tổng cục KTTV

Công văn số 18/VP-HC ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Tổng cục KTTV về việc Triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở Tổng cục KTTV

Ngày đăng: 18/01/2021

Thông báo Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021

Công văn số 487/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia về Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021

Ngày đăng: 18/01/2021

Thư chúc mừng năm mới của Tổng biên tập Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Nhân dịp chào đón năm mới 2021, Tết cổ truyền dân tộc và mừng xuân Tân Sửu, thay mặt Tạp chí Khí tượng Thủy văn trân trọng gửi tới Hội đồng Biên tập Tạp chí Khí tượng Thủy văn; các lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu, quản lý; các tổ chức, đoàn thể hoạt động trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn và liên quan; các chuyên gia, đội ngũ giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu, đào tạo tại các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp cũng như đông đảo những người quan tâm đến lĩnh vực Khí tượng Thủy văn trong cả nước những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ngày đăng: 31/12/2020

Thư chúc mừng năm mới 2021 của Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Khí tượng Thủy văn, các vị lão thành và tất cả cán bộ hưu trí của Ngành cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Ngày đăng: 31/12/2020