Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ngày đăng: 01/09/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 24/08/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn gửi các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Tổng cục triển khai thực hiện như sau:

Ngày đăng: 18/08/2021

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 và Chỉ thị số 17/CT-UBNDvề việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ theo tình hình diễn biến hiện nay của dịch COVID-19 ở Việt Nam, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội và tại Trụ sở số 08 Pháo Đài Láng. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn yêu cầu các đơn vị làm việc tại Trụ

Ngày đăng: 05/08/2021

Thư của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn gửi các đồng chí thương binh, bệnh binh; Thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của ngành Khí tượng Thủy văn

Thư của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn gửi các đồng chí thương binh, bệnh binh; Thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng của ngành Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 26/07/2021

Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022.

Ngày đăng: 14/07/2021

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 Đài KTTV khu vực Tây Bắc

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 Đài KTTV khu vực Tây Bắc

Ngày đăng: 09/07/2021

Thông tin về một số kết quả nổi bật của ngành Khí tượng Thủy văn giai đoạn 2010-2020

Được sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành KTTV trong suốt những năm vừa qua, ngành KTTV Việt Nam đã có sự phát triển về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ngày đăng: 06/07/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát triển văn hóa đọc trong toàn ngành Khí tượng Thủy văn

Phát triển và tăng cường ý nghĩa, vai trò của phong trào văn hóa đọc; lồng ghép nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc trong kế hoạch phát triển ngành tài nguyên và môi trường; chú trọng đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày đăng: 24/06/2021

Tổng cục KTTV quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, do chủng mới của vi rút có độ nguy hiểm cao, lây lan nhanh; thực hiện Công văn số 2884/BTNMT-VP ngày 27/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 7/6/2021, Tổng cục KTTV ban hành công văn số 632 /TCKTTV-VP về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19

Ngày đăng: 07/06/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Thực hiện Công văn số 1847/BTNMT-TĐKTTT ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã ban hành công văn số 608 /TCKTTV-VP về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Ngày đăng: 03/06/2021

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Ngày đăng: 01/06/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường một số nội dung trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Theo công văn số 552/TCKTTV-VP ngày 24/5/2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV). Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và khó lường, virut biến chủng mới xuất hiện có đặc điểm mạnh hơn, lây nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục KTTV yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện ngay một số nội dung trọng tâm, cấp bách sau:

Ngày đăng: 25/05/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba

Thực hiện Công văn số 1433/BTNMT-TĐKTTT ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba; Công văn số 2158/MTTW-BCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020 – 2021.

Ngày đăng: 05/04/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Căn cứ Công văn số 140/PC-HC ngày 17/3/2021 của Vụ Pháp chế về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” và Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung phát động.

Ngày đăng: 29/03/2021