Công bố danh sách sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Danh sách sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông qua tại phiên họp Hội đồng ngày 9/12/2019.

Ngày đăng: 21/12/2019

Ngày 3 tháng 10 hằng năm là "Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam"

Ngày 17/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1821/QĐ-TTg lấy ngày 3 tháng 10 hằng năm là "Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam".

Ngày đăng: 17/12/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức Đài Khí tượng Cao không năm 2019

Đài Khí tượng Cao không thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đài KTCK năm 2019

Ngày đăng: 20/09/2019