Tin tức BĐKH

Ứng phó biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long đặt ra nhiều trách nhiệm lớn cho Đại học quốc gia Hồ Chí Minh (29/12/2023)

Tin tức tài nguyên nước và môi trường

3 thủy điện ở miền Bắc đang tăng tốc xả nước về hạ du (22/01/2024)

Đa dạng sinh học

Trồng rừng bảo tồn đa dạng sinh học, giảm tác động của biến đổi khí hậu (29/12/2022)