Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dự kiến mở mới năm 2021

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2021.

Ngày đăng: 28/02/2020

Nghịch nhiệt và gia tăng ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Nghịch nhiệt là một hiện tượng của khí quyển xảy ra khi nhiệt độ của lớp khí quyển trên cao lớn hơn nhiệt độ của lớp khí quyển phía dưới. Nghịch nhiệt xảy ra hầu như ở tất cả các thời điểm khác nhau của năm, thường xảy ra với tần suất cao vào mùa Đông khi không khí ổn định, đêm kéo dài và có không khí lạnh tràn về.

Ngày đăng: 18/02/2020

Học hỏi kinh nghiệm Hoa Kỳ về Khí tượng Thủy văn

Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn (HRC) và các hoạt động. HRC là một tổ chức phi lợi nhuận. Nhiệm vụ: Tư vấn, hỗ trợ đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến nước trên toàn thế giới; hợp tác khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo trong việc chẩn đoán, dự báo và cảnh báo sự xảy ra của lũ quét.

Ngày đăng: 22/01/2020

Nội dung nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020

Vụ Kế hoạch - Tài chính đã xin ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn năm 2020,theo chức năng, nhiệm vụ được giao,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có giải trình.

Ngày đăng: 21/01/2020

Hoạt động và kết quả của Đoàn Việt Nam tham gia chuyến công tác tại Lào

Trao đổi với Cơ quan Khí tượng Phần Lan, Đại sứ quán Phần Lan về việc phối hợp tham gia Hội thảo và các nội dung trao đổi, làm việc với Cục KTTV Lào trong các ngày làm việc.

Ngày đăng: 20/01/2020

Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”

Vụ Kế hoạch - Tài chính đưa ra nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”.

Ngày đăng: 17/01/2020

Đánh giá kết quả hợp tác đào tạo với Hoa Kỳ và định hướng

Mục đích của khóa đào tạo là giới thiệu thông tin cơ bản về các phương pháp phân tích và điều chỉnh dữ liệu lượng mưa ra đa trong thời gian thực để làm đầu vào cho dự báo thủy văn nghiệp vụ và đặc biệt là cho hệ thống hướng dẫn lũ quét Đông Nam Á (SEAFFGS). Nhìn chung, mục đích của khóa đào tạo đã đạt được.

Ngày đăng: 16/01/2020

Đóng góp cho Dự thảo Quy chế hoạt động của Banchỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Lập Quyhoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc giathời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn đã có Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc giathời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, về cơ bản Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế nhất trí nội dung của Dự thảo Quy chế.

Ngày đăng: 12/01/2020

Đóng góp ý kiến Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn” lần 2

Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn đưa ra dự thảo lần 2 cho Dự thảo “Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn”, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế giải trình một số ý kiến.

Ngày đăng: 09/01/2020

Quy định của pháp luật chuyên ngành về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế phục vụ xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế

Vụ Pháp chế đã yêu cầu về việc rà soát các quy định của pháp luật chuyên ngành về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) có một số quan điểm cụ thể

Ngày đăng: 07/01/2020

Tình hình thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Tình hình thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt độngkhoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và chuyêngia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có một số nhận định

Ngày đăng: 06/01/2020

Chuẩn bị nội dung cho Đoàn ra tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 52 của Ủy ban Bão

Tại các Thư số: TCS-152-2019, ngày 25 tháng 11 năm 2019 gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Yu Jixin, Thư ký Ủy ban Bão thông báo và mời Việt Nam cử Đoàn cán bộ tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 52 của Ủy ban Bão; TCS/158-2019, ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc chuẩn bị báo cáo kỹ thuật; TCS/159-2019, ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc trình bày tại phiên đối thoại cấp cao; TCS/160-2019, ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc tham gia sự kiện bên lề tại Khóa họp.

Ngày đăng: 05/01/2020

Seminar khoa học: Sử dụng số liệu vệ tinh trong phân tích mây và xoáy thuận nhiệt đới

Thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình hợp tác giữa song phương Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục về việc triển khai các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2019, Đài Khí tượng cao không tổ chức buổi họp seminar khoa học “Sử dụng số liệu vệ tinh trong phân tích mây và xoáy thuận nhiệt đới” do ông Lee Heehoon, chuyên gia Hàn Quốc trình bày.

Ngày đăng: 11/12/2019