Dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Phước và Dự án nhà máy điện gió Viên An cần góp ý gì?

Bổ sung quy hoạch các dự án nhà máy điện vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đại diện Tổng cục Khí tượng thủy văn là Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế đưa ra quan điểm như sau

Ngày đăng: 15/03/2019

Hội thảo kỹ thuật về Tăng cường công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tiếp Công ty Mirae Climate, Hàn Quốc đề nghị được vào gặp và làm việc với Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 15/03/2019

ENTECH VIETNAM 2019 tập trung vấn đề năng lượng và rác thải

(TN&MT) - Triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường, năng lượng và sản phẩm sinh thái năm 2019 - ENTECH VIETNAM 2019 với chủ đề “Rác thải và Năng lượng” sẽ được diễn ra từ ngày 12/6 - 14/6/2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, Quận 7, TP.HCM.

Ngày đăng: 14/03/2019

Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Nhiệm vụ KH&CN cấp bộ thực hiện theo hình thức tuyển chọn do Vụ KH&CN, Bộ TNMT quản lý; Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và cấp bộ thực hiện theo hình thức giao trực tiếp do Tổng cục quản lý. Bổ sung Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước và cấp tỉnh: Các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài định kỳ báo cáo tiến độ, kế hoạch và kết quả thực hiện hàng năm về tổng cục. Định kỳ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về tiến độ, kế hoạch và kết quả thực hiện các đề tài cấp nhà nước, cấp tỉnh hàng năm theo hình thức họp trực tiếp hoặc qua hội thảo trực tuyến.

Ngày đăng: 14/03/2019

Tăng cường công tác xuất bản bản tin Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Sáng ngày 22/2/2019, tại Hà Nội Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức cuộc họp tổng kết công tác xuất bản bản tin khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế năm 2018, triển khai kế hoạch công tác này cho năm 2019. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 22/02/2019

Phân tích đóng góp về chương trình khóa đào tạo và học tập trong khuôn khổ Dự án Hợp phần 2 - WB5

Chương trình đào tạo và học tập tại nước ngoài trong khuôn khổ Dự án Hợp phần 2 - WB5, Vụ Khoa học.

Ngày đăng: 21/02/2019

Thông tin về những bổ sung góp ý về đề xuất đặt hàng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Trong những năm gần đây, thiên tai do lũ, lũ quét, lũ-bùn đá xảy ra thường xuyên và mức tàn phá lớn, gây thiệt hại lớn về nhà cửa và sinh mạng con người. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng các công cụ, phương án dự báo lũ lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, cũng như xây dựng các phương án ứng phó khẩn cấp phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó khẩn cấp với thiên tai cho một khu vực cụ thể là vấn đề khó khăn nhưng hết sức cần thiết.

Ngày đăng: 19/02/2019

Yêu cầu, Quản lý đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế Tổng cục KTTV hướng dẫn, quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngày đăng: 18/02/2019

Báo cáo tình hình ứng dụng sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học và nhu cầu chuyển giao

Để đánh giá hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và định hướng nghiên cứu cho những năm tiếp theo. Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp các đơn vị chủ trì và đơn vị tiếp nhận chuyển giao sản phẩm báo cáo tình hình ứng dụng sản phẩm nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ kết thúc từ năm 2007 đến nay.

Ngày đăng: 18/02/2019

Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tổng cục Khí tượng thủy văn đưa ra yêu yêu cầu đối với đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có con dấu và tài khoản, có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất cho việc thực hiện nhiệm vụ thì có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngày đăng: 15/02/2019

Quan điểm về 02 Dự án nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa và Trung tâm điện lực Cà Ná tỉnh Ninh Thuận

Phúc đáp Công văn số 17/QLDB ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn về việc góp ý bổ sung quy hoạch các dự án nhà máy điện vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế đưa ra một số ý kiến quan điểm như sau

Ngày đăng: 08/02/2019

Quan điểm về Dự án nhà máy điện gió Phong Điền tại tỉnh Cà Mau, Dự án nhà máy điện gió Hoàng Hải tại tỉnh Quảng Trị

Phúc đáp Công văn số 28/QLDB ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn về việc góp ý bổ sung Dự án Nhà máy điện gió Phong Điền - Sông Đốc vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phúc đáp Công văn số 16/QLDB ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn về việc góp ý bổ sung quy hoạch các dự án nhà máy điện vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đơn vị phụ trách Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế của Tổng cục Khí tượng Thủy văn đưa ra các ý kiến.

Ngày đăng: 06/02/2019

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tổng cục Khí tượng Thủy văn là tổ chức do Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thành lập, có chức năng tư vấn cho Tổng cục trưởng về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và những vấn đề khác khi Tổng cục trưởng yêu cầu.

Ngày đăng: 05/02/2019

Những quan điểm về 03 Dự án nhà máy điện gió tại tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau

Trả lời và nêu ý kiến Công văn số 15/QLDB ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn về việc góp ý bổ sung quy hoạch các dự án nhà máy điện vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế nêu ra những nhìn nhận đánh giá như sau

Ngày đăng: 05/02/2019

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Năm 2014, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (nay là Tổng cục Khí tượng Thủy văn) đã xây dựng và công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số19/2004/QĐ-TTG ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 367/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lư

Ngày đăng: 30/01/2019