Các giải pháp hiệu quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai

Đăng ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 694
Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo và dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực KTTV. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học cho tổ chức và cá nhân. Củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học và cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu và triển khai, phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, phòng chống thiên tai và phục vụ phát triển KT-XH bền vững.

Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng/cải tiến công nghệ cao trong các hoạt động điều tra cơ bản, thông tin, dự báo.v.v.. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KHCN nhằm tranh thủ nguồn lực và sự hỗ trợ từ nước ngoài trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về KTTV; Tăng cường chuyển giao công nghệ, tận dụng công nghệ tiên tiến, các thế mạnh của các nước trên thế giới trong lĩnh vực KTTV để phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong nước, từng bước nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó với thiên tai cực đoan.

Tăng cường trao đổi, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo đủ trình độ hợp tác với các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Úc, Phần Lan.v.v.. và sẵn sàng tiếp nhận công nghệ chuyển giao; chia sẻ thông tin KTTV, vận hành hồ chứa trên các sông xuyên biên giới.

Tiếp tục tập trung vào các hướng nghiên cứu còn hạn chế: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo bão, dự báo định lượng mưa chuyên dụng của Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng công nghệ đồng hóa số liệu cho mô hình dự báo tiết phân giải cao; Nghiên cứu xây dựng các mô hình dự báo thủy văn hiện đại, hệ thống mô hình kết hợp khí tượng – thuỷ văn - hải văn để dự báo bão, lũ, lũ lớn, lũ quét, xâm nhập mặn, sạt lở đất, đá, sạt lở bờ sông, sóng, nước dâng, triều cường.v.v.. phục vụ quy trình vận hành liên hồ, các hoạt động kinh tế, xã hội, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố trên biển. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống bộ các công cụ tích hợp; chi tiết hóa các loại hình bản tin khí tượng thủy văn, hải văn; đa dạng hóa các sản phẩm dự báo, các lớp thông tin khí tượng thủy văn, hải văn theo nhu cầu phục vụ phòng chống thiên tai ở các địa phương và phục vụ các hoạt động chuyên ngành; Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo điểm; thiết lập hệ thống đánh giá thời gian thực. Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng bộ công cụ chuẩn hóa, kiểm tra chất lượng số liệu, khai thác hiệu quả các nguồn số liệu (số liệu trạm tự động, số liệu vệ tinh, ra đa,v.v…) phục vụ dự báo định lượng mưa, dự báo bão, v.v…. Phát triển công cụ kiểm tra, giám sát và chuẩn hóa mạng lưới tự động đảm bảo quy trình khai thác, quản lý thống nhất, hiệu quả; hệ thống tính toán, xử lý thông tin và hiển thị sản phẩm, ứng dụng công nghệ bigdata. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Các nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm kỹ thuật về khí tượng thủy văn; Xây dựng các mô hình, các loại dịch vụ phục vụ triển khai Luật khí tượng thủy văn.

Tiếp tục tăng cường, rà soát hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN cho các đối tượng về khí tượng thủy văn cho phù hợp Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn; phục vụ triển khai Luật khí tượng thủy văn và Luật Phòng chống thiên tai.

Tin Thành Công - Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: