Sự kiện, ngày lễ KTTV

Ngày Khí tượng thế giới 2024 với chủ đề “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu” (06/03/2024)

Giải thưởng về KTTV

Trao giải Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” (23/03/2022)

Phổ biến kiến thức

Các bạn học sinh tham gia trải nghiệm thực tế các hoạt động về khí tượng thủy văn tại Trạm khí tượng Hà Đông (03/04/2024)

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thư mời về việc viết bài đăng trên các số tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh của Tạp chí Khí tượng Thủy văn năm 2022 (15/10/2021)

  • Thư ngỏ (29/04/2021)
    Tạp chí Khí tượng Thủy văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thực hiện chức năng là cơ quan ngôn luận giúp Tổng cục...

Thông tin báo chí

Chương trình gặp mặt Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam và Ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa lũ (03/10/2023)

Khí tượng thế giới

Các trung tâm hợp tác khu vực hỗ trợ các quốc gia về Kế hoạch hành động khí hậu quốc gia thế hệ tiếp theo (20/04/2024)

75 năm ngày truyền thống KTTV

CUỘC THI

Kết quả Vòng sơ khảo Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” (27/02/2022)

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành KTTV

78 năm ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam không ngừng phát triển (02/10/2023)