Sự kiện, ngày lễ KTTV

Đài Khí tượng Phù Liễn được gắn biển công nhận Trạm Khí tượng trên 100 năm tuổi (23/03/2019)

Giải thưởng về KTTV

Đài KTTV Nam bộ tổ chức Hội thi Quan trắc viên giỏi năm 2019 (14/06/2019)

Thông tin báo chí

Việt Nam tham dự khóa họp WMO với trách nhiệm và vị thế mới ​ (07/06/2019)