Sự kiện, ngày lễ KTTV

Tổng cục Khí tượng Thủy văn hưởng ứng và tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Ngày Khí tượng thế giới (21/03/2023)

Giải thưởng về KTTV

Trao giải Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” (23/03/2022)

Phổ biến kiến thức

Bão và áp thấp nhiệt đới (16/07/2023)

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thư mời về việc viết bài đăng trên các số tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh của Tạp chí Khí tượng Thủy văn năm 2022 (15/10/2021)

  • Thư ngỏ (29/04/2021)
    Tạp chí Khí tượng Thủy văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thực hiện chức năng là cơ quan ngôn luận giúp Tổng cục...

Thông tin báo chí

Chính phủ phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí (07/04/2023)

Khí tượng thế giới

Mưa, bão, lũ phải chăng là tương lai của biến đổi khí hậu? (22/09/2023)

75 năm ngày truyền thống KTTV

CUỘC THI

Kết quả Vòng sơ khảo Cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em” (27/02/2022)