Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngày đăng: 30/01/2023

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Năm 2023, Chính phủ tiếp tục điều hành kịp thời các công cụ chính sách vĩ mô, tài khóa, tiền tệ để cân bằng hợp lý, hiệu quả giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phù hợp với tình hình thực tiễn...

Ngày đăng: 15/01/2023

Các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai 11 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Ngày đăng: 14/01/2023

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/02/2023

Ngày đăng: 12/01/2023

Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, trong đó sửa đổi, bổ sung hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngày đăng: 11/01/2023

Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2023.

Ngày đăng: 04/01/2023

Một số chỉ tiêu trong tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực cụ thể năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Trong đó, có đưa ra một số chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực cụ thể.

Ngày đăng: 03/01/2023

Hệ thống sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, hầu hết các thủ tục hành chính về thuế đã được triển khai thực hiện qua hệ thống điện tử như: quy trình kê khai nộp thuế, đăng ký thuế điện tử… Việc triển khai HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền được coi là bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế.

Ngày đăng: 14/12/2022

Tháng 10/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,27 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,27 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,9%; nhập khẩu tăng 12,2%.

Ngày đăng: 03/12/2022

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Ngày đăng: 02/12/2022

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ năm 2021(NSTW đạt 114,9% dự toán; NSĐP đạt 117,4% dự toán).

Ngày đăng: 02/12/2022

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch, trong đó vốn trong nước đạt 60,25% (cùng kỳ năm 2021 đạt 69,19%), vốn nước ngoài đạt 27,99% (cùng kỳ năm 2021 đạt 21,51%).

Ngày đăng: 30/11/2022

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai tự chủ tài chính

Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) cho phù hợp với thực tiễn. Dự thảo với nhiều điểm mới sẽ tháo gỡ khó khăn trong triển khai tự chủ, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị SNCL.

Ngày đăng: 24/11/2022

Phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc

Từ năm 2023, Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày đăng: 19/11/2022