Quy định về giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Điều 34 Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định về giải quyết hồ sơ hoàn thuế, trong đó, việc xác định số thuế được hoàn là một trong những khâu rất quan trọng; Ngoài việc xác định số thuế được hoàn, khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế cần xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác còn nợ ngân sách nhà nước (NSNN) được bù trừ với số thuế được hoàn.

Ngày đăng: 21/02/2022

Dự thảo quy trình hoàn thuế mới

Để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới, gắn công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của Ngành, Tổng cục Thuế đã xây dựng dự thảo quy trình hoàn thuế thay thế quy trình hiện hành.

Ngày đăng: 18/02/2022

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8

Tổng cục Thuế vừa có thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngày đăng: 17/02/2022

Hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Ngày 16/2 tới đây, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến: Hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Ngày đăng: 15/02/2022

Đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2022?

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Ngày đăng: 15/02/2022

Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thực hiện Văn bản số 8039/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và chuẩn bị công tác kiểm toán năm 2022 theo Quyết định số 1985/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

Ngày đăng: 25/01/2022

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội

Trước những khó khăn, tác động sâu rộng của dịch COVID-19, để nhanh chóng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, không để lỡ nhịp với đà phục hồi kinh tế của khu vực và thế giới, Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày đăng: 19/01/2022

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Đây là quyết nghị tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 Quốc hội thông qua ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày đăng: 18/01/2022

Thông tư số 109/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Ngày 09/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Ngày đăng: 17/01/2022

Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện Thông báo số 140/TB-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 8 năm 2021, Quyết định số 2426/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục, điều chỉnh, bổ sung danh mục tài sản mua sắm, sửa chữa lớn năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 chi tiết cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc. Trong đó, đề nghị điều chỉnh giảm

Ngày đăng: 04/01/2022

Triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Để chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đang đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, tập trung mở rộng kết nối với các tổ chức trung gian để triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc...

Ngày đăng: 02/01/2022

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2021/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Ngày đăng: 21/12/2021

Dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm quốc gia 2022-2024

Năm 2022, tình hình quốc tế, trong nước được dự báo có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức dự báo nhiều hơn. Dịch COVID-19 còn có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới, nguy hiểm hơn; vắc-xin và thuốc điều trị có thể tiếp tục khan hiếm.

Ngày đăng: 21/12/2021

Xử phạt nếu chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

Điều 30, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nêu rõ, việc chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế sẽ bị phạt tiền 2 triệu đến 20 triệu đồng tùy từng mức độ vi phạm.

Ngày đăng: 20/12/2021

Đẩy nhanh hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng thời hạn, Ban chỉ đạo ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN (Ban chỉ đạo) vừa ban hành Văn bản số 4212/BHXH-BCĐ gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết hưởng hỗ trợ đối với người lao động từ Quỹ BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày đăng: 20/12/2021

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về kế toán tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày đăng: 18/12/2021

Thông tư số 89/2021/TT-BTC về việc quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC về việc quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 24/11/2021 và thay thế các Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 và Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính.

Ngày đăng: 16/12/2021

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Một trong những nội dung được nêu tại Dự thảo Thông tư là quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.

Ngày đăng: 15/12/2021