Nguồn vốn thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Luật PPP quy định cơ chế chia sẻ tăng (doanh thu tăng trên 125%), giảm doanh (doanh thu giảm dưới 75%) thu để giảm thiểu rủi ro cho dự án PPP, đặc biệt các rủi ro do từ những thay đổi từ phía Nhà nước. Đây là một cơ chế mới, rất quan trọng.

Ngày đăng: 24/06/2020

Nội dung kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước theo thông tư số 62/2020/TT-BTC

Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước (Phần 2)

Ngày đăng: 24/06/2020

Một số nét cơ bản của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Luật này áp dụng đối với các bên trong hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Ngày đăng: 22/06/2020

Chính thức thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với 92,75% đại biểu tán thành. Luật được thông qua ngay tại lần đầu tiên trình ra Quốc hội.

Ngày đăng: 21/06/2020

Tích cực tăng cường công tác đầu tư công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ trưởng cơ quan quản lý và Chủ đầu tư các dự án đầu tư công phải khẩn trương tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công đã được Bộ trưởng giao hoặc cho phép điều chỉnh để bù đắp khối lượng giá trị không thể thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có cam kết giải ngân 100% vốn được giao (bao gồm cả vốn 2018 và năm 2019 chuyển sang) trước ngày 31/12/2020. Để thực hiện, các đơn vị có trách nhiệm:

Ngày đăng: 18/06/2020

Tăng cường công tác kế hoạch tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tồn tại, yếu kém trong thời gian qua và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý kế hoạch tại các đơn vị thuộc Bộ, thực hành tiết kiệm và phòng chống nhũng.

Ngày đăng: 18/06/2020

Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước và các đơn vị giao dịch với kho bạc nhà nước

Trách nhiệm quyền hạn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày đăng: 05/06/2020

Các bộ ban ngành cần đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Chỉ tiêu tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán vẫn còn cao so với mục tiêu đã đề ra tại Quyết định 2545/QĐ-TTg (đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 11,33%); việc sử dụng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến trong các giao dịch dân sự của người dân, nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thanh toán điện tử trong thương mại điện tử còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển; việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục còn khiêm tốn; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử gần đây có những diễn biến phức tạp với những hành vi, th

Ngày đăng: 29/05/2020