Công khai đường dây nóng của hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ngày 03/8/2022, Tổng Giám đốc KBNN đã ban hành Quyết định số 3820/QĐ-KBNN Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của hệ thống KBNN và KBNN đã có Thông báo số 3819/TB-KBNN về việc công khai đường dây nóng KBNN và Công văn số 3818/KBNN-TTKT chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống nhằm triển khai, thực hiện đường dây nóng của hệ thống KBNN được thống nhất, hiệu quả.

Ngày đăng: 05/08/2022

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Ngày đăng: 02/08/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2022

Sáng ngày 21/7, tại TP. Hội An, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày đăng: 21/07/2022

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC 2022 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày đăng: 17/07/2022

Hướng dẫn triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử

Tổng Cục thuế vừa ban hành Công văn số 2455/TCT-DNNCN hướng dẫn việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày đăng: 16/07/2022

Phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Theo đó, 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam được phê duyệt đợt 2 gồm: Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính".

Ngày đăng: 15/07/2022

Các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Trên 90 tổ chức đã được Tổng Cục thuế công nhận và công khai thông tin tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Ngày đăng: 14/07/2022

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Phiên bản Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” được ban hành lần đầu theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chính thức được áp dụng từ ngày 01/09/2021.

Ngày đăng: 11/07/2022

Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử hỗ trợ nguời nộp thuế

Tổng cục Thuế vừa có thông báo nâng cấp ứng dụng cho Hệ thống thuế điện tử cài đặt trên điện thoại di động (eTax-Mobile) phiên bản 2.0.0 và Ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân - iCanhan phiên bản 3.3. Hệ thống nâng cấp bắt đầu hoạt động từ ngày 01/7/2022.

Ngày đăng: 08/07/2022

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

Công điện của Tổng cục Thuế thể hiện quyết tâm triển khai thành công hóa đơn điện tử của ngành Thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Ngày đăng: 02/07/2022

Tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina. Giá các loại hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, gây nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực, tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu.

Ngày đăng: 30/06/2022

Đề xuất nội dung xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 (Phần 2)

Thực hiện Văn bản số 2202/BTNMT-KHTC ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nội dung xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề xuất các nội dung cần thiết thuộc lĩnh vực KTTV để tổng hợp và đưa vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày đăng: 07/06/2022

Đề xuất nội dung xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 (Phần 1)

Thực hiện Văn bản số 2202/BTNMT-KHTC ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nội dung xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề xuất các nội dung cần thiết thuộc lĩnh vực KTTV để tổng hợp và đưa vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày đăng: 06/06/2022

Ra mắt phiên bản nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế 4.8.4

Tổng cục Thuế vừa thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.8.4 bổ sung mẫu biểu văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.8.3.

Ngày đăng: 05/06/2022

Người lao động nên nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân

Để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam khuyến nghị, người lao động nên nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân của người lao động để việc giải quyết và thụ hưởng chính sách được nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Ngày đăng: 10/05/2022