Nghị quyết 31/2021/QH15

Ngày 12/11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày đăng: 30/11/2021

Giao dịch điện tử trong hoạt động Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 8/10/2021 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN). Thông tư này thay thế cho Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2021.

Ngày đăng: 27/11/2021

Cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua email cá nhân người dùng

Nhằm hỗ trợ người sử dụng ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” (VssID) và các dịch vụ công, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã điều chỉnh chức năng “Quên mật khẩu” trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Theo đó, người sử dụng có thể lấy lại mật khẩu qua email trong trường hợp quên mật khẩu.

Ngày đăng: 25/11/2021

Hóa đơn điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tài chính

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, kể từ 1/7/2022 mọi tổ chức, cá nhân sẽ phải bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy hiện nay. Để đưa chính sách thuế vào cuộc sống, Tổng cục Thuế đã xây dựng lộ trình triển khai hóa đơn điện tử và đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Ngày đăng: 23/11/2021

Bộ Tài chính công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân năm 2022

Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 và dự kiến dự toán NSNN năm 2022 cho người dân một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, Bộ Tài chính biên soạn và công bố bản “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình Quốc hội”.

Ngày đăng: 15/11/2021

Bộ Tài chính tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công về mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

Ngày đăng: 14/11/2021

Giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ

Sáng 4/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính (Cục QLKT) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ngày đăng: 10/11/2021

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó có quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (NSNN) là một trong những nội dung trọng tâm trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng: 10/11/2021

Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Sáng 2/11/2021, Câu Lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC”.

Ngày đăng: 08/11/2021

Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Ngày 2/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1845/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Chương trình hướng tới mục tiêu triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày đăng: 04/11/2021

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 1924 /QĐ-BTC ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính, trong đó tập trung vào 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Ngày đăng: 30/10/2021

Kho bạc số vào năm 2030

Trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng, vận hành một loạt các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) cốt lõi nhằm phục vụ các chức năng của Kho bạc Nhà nước (KBNN), đồng thời cung dịch vụ điện tử cho đơn vị giao dịch. Đến nay, KBNN cơ bản đã hình thành Kho bạc điện tử và đang hướng đến mục tiêu xây dựng Kho bạc số trong tương lai.

Ngày đăng: 30/10/2021

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Ngày đăng: 30/10/2021

Bộ Tài chính lấy ý kiến về Dự toán NSNN năm 2022

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2022 trình Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ hai xem xét, quyết định.

Ngày đăng: 29/10/2021

Tổng cục Thuế giới thiệu ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động

Tổng cục Thuế giới thiệu ứng dụng eTax phiên bản 1.0 (eTax Mobile V1.0) trên nền tảng thiết bị di động, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành Thuế trong việc đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số và thân thiện hơn với người dùng

Ngày đăng: 22/10/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quyết định 324/QĐ-TCKTTV ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 13/10/2021

Tập huấn nghiệp vụ về hóa đơn điện tử

Trong 2 ngày (05-06/10/2021), Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về những điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC và quy trình áp dụng hóa đơn điện tử trong hệ thống thuế. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng để triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021 theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Ngày đăng: 11/10/2021

Để nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần chuẩn bị gì?

Thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của bản thân; Tài khoản ngân hàng cá nhân… là những nội dung người lao động (NLĐ) cần chuẩn bị khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Ngày đăng: 10/10/2021