Tháng 10/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,27 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,27 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,9%; nhập khẩu tăng 12,2%.

Ngày đăng: 03/12/2022

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Ngày đăng: 02/12/2022

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ năm 2021(NSTW đạt 114,9% dự toán; NSĐP đạt 117,4% dự toán).

Ngày đăng: 02/12/2022

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch, trong đó vốn trong nước đạt 60,25% (cùng kỳ năm 2021 đạt 69,19%), vốn nước ngoài đạt 27,99% (cùng kỳ năm 2021 đạt 21,51%).

Ngày đăng: 30/11/2022

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai tự chủ tài chính

Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) cho phù hợp với thực tiễn. Dự thảo với nhiều điểm mới sẽ tháo gỡ khó khăn trong triển khai tự chủ, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị SNCL.

Ngày đăng: 24/11/2022

Phát động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên toàn quốc

Từ năm 2023, Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày đăng: 19/11/2022

Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11537/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022.

Ngày đăng: 17/11/2022

Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022

Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, sáng ngày 13/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Ngày đăng: 15/11/2022

Công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2023 dành cho công dân

Bộ Tài chính vừa công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội. Báo cáo với các thông tin ngắn gọn, dễ hiểu về tình hình tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022, chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2023 nhằm giúp người dân dễ dàng nắm bắt.

Ngày đăng: 12/11/2022

Giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng Chính phủ giao danh mục, mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho một số dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 3 địa phương: TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Phú Yên.

Ngày đăng: 04/11/2022

Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức chương trình lựa chọn Hoá đơn may mắn quý II/2022

Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức chương trình lựa chọn hoá đơn may mắn trên địa bàn TP Hà Nội quý II/2022. Với sự công tâm, khách quan của Hội đồng giám sát; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Ban tổ chức, chương trình đã lựa chọn ngẫu nhiên ra 19 hoá đơn điện tử may mắn trúng thưởng

Ngày đăng: 26/10/2022

Kho bạc Nhà nước thực hiện bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 18/10/2022, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ký Quyết định số 5295/QĐ-KBNN về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Ngày đăng: 25/10/2022

Kế hoạch triển khai Chiến lược nợ công đến năm 2030

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2132/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược nợ công đến năm 2030 tại Bộ Tài chính.

Ngày đăng: 25/10/2022

Lấy ý kiến sửa đổi quy định về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Dự thảo với nhiều điểm sửa đổi, bổ sung về: xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ trường hợp ngân sách cấp, ngân sách hỗ trợ; giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ…

Ngày đăng: 25/10/2022

Ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được ban hành với tinh thần là chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, thuế là lĩnh vực quan trọng của tài chính quốc gia, liên quan trực tiếp đến người dân, DN đã hội tụ nhiều yếu tố trở thành Ngành đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số.

Ngày đăng: 18/10/2022