Tin tức hợp tác

Tăng cường thúc đẩy hợp tác chiến lược ngành Khí tượng Thủy văn giữa Việt Nam - Lào (07/12/2020)

Dự án, Hợp tác

Việt Nam đề xuất nhiều dự án nâng cao năng lực ngành khí tượng thủy văn (18/09/2019)

Hội nghị

Hội thảo Dự báo biển lần thứ 19 (Ocean Predict 19) - Góc nhìn toàn diện cho các nhà hải dương học (10/02/2020)