Tin tức hợp tác

Việt Nam - Campuchia chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn (28/06/2022)

Dự án, Hợp tác

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn ông Hoàng Đức Cường tiếp xã giao Ông Patrick Swartenbroekx, CEO Công ty HydroScan, Bỉ (16/06/2022)

Hội nghị

Hội thảo khoa học: Phương pháp luận dự báo dòng chảy (lũ/ kiệt) trong điều kiện thiếu/ không có số liệu quan trắc ứng dụng cho lưu vực sông Mê Kông (03/04/2021)