Tin tức hợp tác

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường hợp tác với Nhật Bản (13/09/2023)

Dự án, Hợp tác

Việt Nam và Phần Lan: Triển khai các dự án hợp tác về khí tượng thuỷ văn (03/08/2023)

Hội nghị

Hội thảo khoa học: Phương pháp luận dự báo dòng chảy (lũ/ kiệt) trong điều kiện thiếu/ không có số liệu quan trắc ứng dụng cho lưu vực sông Mê Kông (03/04/2021)