Tin tức hợp tác

Tăng cường hợp tác khí tượng thủy văn với Argentina (10/05/2023)

Dự án, Hợp tác

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ" lần thứ sáu (JCC6) (29/11/2022)

Hội nghị

Hội thảo khoa học: Phương pháp luận dự báo dòng chảy (lũ/ kiệt) trong điều kiện thiếu/ không có số liệu quan trắc ứng dụng cho lưu vực sông Mê Kông (03/04/2021)