Thiết lập nền tảng tích hợp công nghệ thông tin về giám sát và dự báo bão để phóng tránh thiên tai khí tượng và khí hậu tại Việt Nam

Đăng ngày: 28-10-2022 | Lượt xem: 2015
Chiều ngày 28/10, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hình và tiến độ thực hiện Dự án Thiết lập nền tảng tích hợp công nghệ thông tin về giám sát và dự báo bão để phóng tránh thiên tai khí tượng và khí hậu tại Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có địa diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài Khí tượng cao không và Đài KTTV khu vực Đông Bắc tham dự trực tuyến.

Mục tiêu của Dự án nhằm Tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và thích ứng với biến đổi khí hậu (CCA) của Việt Nam, góp phần bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân Việt Nam.

Dự án dự kiến sẽ được triển khai tại trụ sở Tổng cục KTTV Việt Nam tại Hà Nội (Thiết lập hệ thống chính; lắp đặt thiết bị CNTT-TT, trạm thu vệ tinh GK-2A) và một số tỉnh thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc (Lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng (AWS, ARG)).

Các hoạt động dự kiến triển khai: Hoạt động 1: Tư vấn thiết kế quy trình nghiệp vụ và lập kế hoạch: Tư vấn BPR (Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ) & ISP (Lập kế hoạch chiến lược thông tin) về thiên tai, đặc biệt là bão, các nhiệm vụ liên quan đến giám sát và dự báo của VNMHA. Kế hoạch hành động để thiết lập Nền tảng Tích hợp cho Giám sát và Dự báo Bão và Hội thảo tư vấn BPR / ISP để phản ánh ý kiến của các bên liên quan.

Hoạt động 2: Thiết lập Nền tảng Tích hợp cho Giám sát và Dự báo Bão: Phát triển và thiết lập hệ thống: giám sát và phân tích bão dựa trên TOS; thu nhận và phân tích dữ liệu vệ tinh GeoKompsat-2A; tích hợp hệ thống vào hệ thống VNMHA hiện có (CDH, Trung tâm dữ liệu trung tâm); Cung cấp thiết bị: Thiết bị ICT và lắp đặt cơ sở hạ tầng (HQ); Cơ sở hạ tầng và thiết bị nhận vệ tinh GK-2A (HQ); Thiết bị quan trắc khí tượng tự động (Đài KTTV khu vực Việt Bắc bao gồm 30 trạm thời tiết tự động và 60 trạm đo mưa tự động).

Hoạt động 3: Tăng cường năng lực: Tổ chức 05 khóa đào tạo tại Hàn Quốc và 03 khóa đào tạo ngắn tại Việt Nam; cử chuyên gia sang hỗ trợ dự báo viên của Việt Nam (hạn 6 tháng).

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tình hình khảo sát của Đoàn chuyên gia KOIKA đang thực hiện tại Tổng cục và các đơn vị liên quan từ ngày 26/10 đến 4/11. Kế hoạch triển khai công việc trong thời gian tới cũng như báo cáo trình tự, thủ tục và tiến độ phê duyệt dự án.

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: