TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Địa Chỉ : Số 8 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Điện Thoại : (0243) 9364963 Email : tongcuc.kttv@monre.gov.vn
`