TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Địa Chỉ : Số 8 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Điện Thoại : 02432673199 (số máy lẻ 112) Email : tongcuc.kttv@monre.gov.vn
`