Chỉ đạo điều hành

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (01/10/2020)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2019 cho đảng viên Nguyễn Thị Thái (08/09/2020)

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn! (12/05/2020)