Chỉ đạo điều hành

Xây dựng kế hoạch chi tiết ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn ĐBSCL năm 2019-2020 (09/08/2019)

Thông báo của Tổng cục

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham gia giao lưu thể thao (12/08/2019)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh