Chỉ đạo điều hành

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Tổng kết công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (31/12/2019)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đài KTTV tỉnh Nam Định (03/12/2019)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Người được Hồ Chủ tịch nể trọng vì học vấn (19/09/2019)