Chỉ đạo điều hành

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phòng chống, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu (23/11/2023)

Thông báo của Tổng cục

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (24/11/2023)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Tổng cục Khí tượng Thủy văn hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” (21/11/2023)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trồng cây gây rừng: Bộ TN-MT sẽ tôn vinh các sáng kiến, cách làm hay (10/02/2022)