Chỉ đạo điều hành

Tổng cục Khí tượng Thủy văn - Đại học Thủy lợi: Hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao (02/07/2020)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc (16/06/2020)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn! (12/05/2020)