Tổng cục Khí tượng Thủy văn ứng dụng công nghệ xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật

Hiện nay, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn 100% các đơn vị trực thuộc đã triển khai kết nối mạng Internet và mạng Wan phục vụ hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu phục vụ tốt công tác dự báo, Tổng cục đã triển khai bổ sung thêm kênh truyền Internet đến các đơn vị cấp Đài KTTV tỉnh và Đài KTTV khu vực

Ngày đăng: 18/12/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, tổng hợp, bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Khóa tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, tổng hợp; bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ TN&MT năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu tại buổi khai giảng khóa tập huấn.

Ngày đăng: 18/11/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2022

Ngày 13/10/2022, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và nghiệp vụ công đoàn năm 2022.

Ngày đăng: 14/10/2022

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1348/BTNMT-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý III năm 2022.

Ngày đăng: 26/09/2022

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm quý IV năm 2022

Sau báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III năm 2022. Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn đưa ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC trọng tâm quý IV năm 2022.

Ngày đăng: 26/09/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành Quyết định số 210/QĐ-TCKTTV ngày 30 tháng 6 năm 2022 về ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Ngày đăng: 01/07/2022

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 16/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 16/06/2022

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 16/06/2022

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 16/06/2022

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1348/BTNMT-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục về công tác chỉ đạo, điều hành như sau:

Ngày đăng: 16/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 16/06/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý Nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 18/01/2022

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 17/09/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng: 18/06/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Phát huy những thành công của năm 2020 đầy thách thức và khó khăn, năm 2021, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tiếp tục thực hiện các mục tiêu cụ thể trong đó có Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) với những mục tiêu cụ thể:

Ngày đăng: 14/01/2021

Bộ TN&MT xếp thứ 7 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2019, Chỉ số CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 84.78 điểm, xếp thứ 7/17 các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Ngày đăng: 19/05/2020

Hiệu quả từ cải cách hành chính: Tháo gỡ điểm nghẽn

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Bộ TN&MT đã theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung chỉ đạo các vấn đề trọng tâm; đặt quyết tâm cao trong cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản để đưa các nguồn lực tài nguyên vào phát triển kinh tế - xã hộ

Ngày đăng: 02/01/2019