Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1348/BTNMT-TCCB ngày 16/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục về công tác chỉ đạo, điều hành như sau:

Ngày đăng: 16/06/2022

Kết quả thực hiện cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả thực hiện cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 16/06/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Kế hoạch nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý Nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ

Ngày đăng: 18/01/2022

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 17/09/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng: 18/06/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Phát huy những thành công của năm 2020 đầy thách thức và khó khăn, năm 2021, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tiếp tục thực hiện các mục tiêu cụ thể trong đó có Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) với những mục tiêu cụ thể:

Ngày đăng: 14/01/2021

Bộ TN&MT xếp thứ 7 về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2019, Chỉ số CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 84.78 điểm, xếp thứ 7/17 các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Ngày đăng: 19/05/2020

Hiệu quả từ cải cách hành chính: Tháo gỡ điểm nghẽn

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Bộ TN&MT đã theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung chỉ đạo các vấn đề trọng tâm; đặt quyết tâm cao trong cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản để đưa các nguồn lực tài nguyên vào phát triển kinh tế - xã hộ

Ngày đăng: 02/01/2019

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3373/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC (hàng quý, sáu tháng, năm) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 31/8/2018, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC quý III năm 2018

Ngày đăng: 15/10/2018

Tập huấn văn bản điện tử có xác thực chữ ký số

Ngày 30/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngày đăng: 30/08/2018

Cải cách hành chính - Thước đo chỉ đạo điều hành

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT - Bộ đã thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác CCHC, từ đó, góp phần tác động tích cực đến công tác quản lý Nhà nước về TN&MT.

Ngày đăng: 19/07/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 5/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đồng chủ trì cuộc họp bàn về công tác phối hợp giữa hai Bộ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và những công việc liên quan.

Ngày đăng: 05/07/2018

Bộ TN&MT: Tạo đột phá về cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2018, từ đầu năm tới nay, Bộ TN&MT đã có nhiều hoạt động để đẩy mạnh công tác này như: Xây dựng văn bản pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)…

Ngày đăng: 12/04/2018

Lãnh đạo Bộ TN&MT làm việc về công tác pháp chế của Bộ

Sáng 22/03, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế về tình hình thực hiện và định hướng công tác pháp chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa.

Ngày đăng: 23/03/2018