Tin tức KHCN

Seminar khoa học: Sử dụng số liệu vệ tinh trong phân tích mây và xoáy thuận nhiệt đới (11/12/2019)

Bản tin Quý - KHCN&HTQT

Sử dụng thông tin độ cao trong xử lý dữ liệu gió bề mặt biển - Bản tin KHCN&HTQT Quý IV năm 2019 (25/12/2019)

Tiêu chuẩn ISO

TCVN - Công trình quan trắc Khí tượng Thủy văn (08/01/2020)