Hội nghị trực tuyến phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Công tác dự báo được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và sớm đã góp phần giúp cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó chủ động, giảm thiểu thiệt hại trong thiên tai. Đây là nhận định được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị trực tuyến về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 vừa diễn ra vào chiều 15.5.2020, Tại Văn phòng Chính phủ và tại 63 điểm cầu của 63 tỉnh thành phố và Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT).

Ngày đăng: 16/05/2020

Kế hoạch tổ chức thi Quan trắc viên giỏi

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TCKTTV ngày mùng 5/2/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) về việc tổ chức Hội thi Quan trắc viên KTTV giỏi toàn quốc lần thứ 6. Chiều ngày 12/5/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông La Đức Dũng đã có buổi làm việc với Hội đồng thi trao đổi về kế hoạch tổ chức thi Hội thi Quan trắc viên KTTV giỏi toàn quốc lần thứ 6.

Ngày đăng: 12/05/2020

Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn báo cáo về việc xây dựng dự toán chi nội dung quan trắc môi trường không khí và nước năm 2020

Sáng ngày 08/5/2020 tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo về việc xây dựng dự toán chi nội dung quan trắc môi trường không khí và nước năm 2020. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 08/05/2020

Vụ Quản lý Mạng lưới báo cáo tình hình xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn

Chiều ngày 7/5/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV báo cáo Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) La Đức Dũng về tình hình xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn.

Ngày đăng: 07/05/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác Tuyên giáo

Chiều ngày 6/5/2020, tại Hà Nội Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện công tác tuyên giáo, tư tưởng tại đơn vị trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay.

Ngày đăng: 06/05/2020

Góp ý báo cáo tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Sáng ngày 5/4/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) họp góp ý báo cáo tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021. Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái chỉ đạo cuộc họp.

Ngày đăng: 04/05/2020

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 27/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái cùng Lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục và các đơn vị đã tham dự cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì: Nghe báo cáo về dự án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TNMT), quy hoạch, xây dựng mạng lưới trạm quan trắc đa mục tiêu, các đề xuất bổ sung nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp môi trường và một số nội dung về công tác kế hoạch tài chính. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 27/04/2020

Trực tuyến Nhóm quản lý Hiệp hội Khí tượng khu vực 2 Châu Á (RA2) của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)

Chiều nay 23.4.2020 Tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Nhóm quản lý Hiệp hội Khí tượng khu vực 2 Châu Á (RA2) thảo luận về kết quả Phiên họp chung của Ban kỹ thuật và Ban nghiên cứu (Joint Session of the Technical Commissions and the Research Board) (JS - TC-1), đã được tổ chức vào cuối tháng 3 năm 2020 tại Geneva, Thụy sỹ.

Ngày đăng: 23/04/2020

Triển khai các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn

Chiều ngày 22/4/2020 tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã có buổi làm việc trực tuyến về “Định hướng phát triển ngành giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch triển khai các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ mới ban hành về Khí tượng Thủy văn”. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 23/04/2020

Định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Chiều ngày 20/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV về một số định hướng nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm KTTV.

Ngày đăng: 20/04/2020

Tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Chiều ngày 16/4/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đã nghe Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia báo cáo Tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai do đơn vị đang triển khai thực hiện.

Ngày đăng: 16/04/2020

Tạp chí Khí tượng Thủy văn về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Sáng 15/4/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Tạp chí Khí tượng Thủy văn báo cáo công tác thực hiện và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 16/04/2020

Nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Sau khi tổng hợp lấy ý kiến từ các đơn vị. Chiều ngày 15/4/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Hoàng Đức Cường về tình hình triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 15/04/2020

Làm việc với Đài Khí tượng cao không về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 14/4/2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Lê Hồng Phong đã có buổi làm việc với Đài Khí tượng cao không (KTCK) về việc triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.

Ngày đăng: 15/04/2020

Vụ Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo

Chiều ngày 7/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc trực tuyến với Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHQT) nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch triển khai trong các năm tiếp theo của Vụ. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái chủ trì cuộc họp

Ngày đăng: 07/04/2020

Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn triển khai các nhiệm vụ chuyên môn 2020

Sáng ngày 6/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và kế hoạch triển khai trong các năm tiếp theo của đơn vị. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái cùng các Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 06/04/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh triển khai “Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Thông tư quy định thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn”

Chiều ngày 3/4/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV đã có buổi họp trực tuyến báo cáo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng và các đơn vị về tình hình, tiến độ triển khai “Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Thông tư quy định thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn”.

Ngày đăng: 03/04/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đảm bảo tiến độ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Sáng ngày 3/4/2020, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Khí tượng Thủy văn và nghe báo cáo về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 03/04/2020