Định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực khí tượng thủy văn giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030

Sáng ngày 18/6/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội thảo “Định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực khí tượng thủy văn giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030”. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái tham dự và chỉ đạo Hội thảo.

Ngày đăng: 18/06/2020

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyêt truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Quyết định số 406/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020. Sáng ngày 17/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 2020 của Bộ.

Ngày đăng: 17/06/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo quyết liệt công tác dự báo cảnh báo ngay từ cơn bão số 1 năm 2020

Chiều ngày 13/6/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã họp Hội thảo trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các đơn vị: Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, Đài Khí tượng cao không, Liên đoàn Khảo sát KTTV, Văn phòng, Tạp chí KTTV; cùng 5 Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đồng Bằng Bắc bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ ở các đầu cầu trực tuyến.

Ngày đăng: 13/06/2020

Hội nghị công chức, viên chức khối cơ quan Tổng cục năm 2019

Sáng ngày 12/6/2020, khối cơ quan Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2019 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đánh giá kết quả hoạt động và bầu Ban thanh tra nhân dân khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông lê Hồng Phong tham dự và chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 12/06/2020

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 11/6/2020, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội với nhiệm vụ: kiểm điểm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020; đóng góp ý kiến và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 11/06/2020

Phiên họp trực tuyến lần thứ 2 của Khóa họp thường niên lần thứ 52 của Ủy ban Bão

Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Hoàng Đức Cường tham dự Phiên họp trực tuyến lần thứ 2 của Khóa họp thường niên lần thứ 52 của Ủy ban Bão. Phiên họp lần thứ 1 đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 3 năm 2020.

Ngày đăng: 11/06/2020

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 8/6, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy - Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày đăng: 09/06/2020

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 5/6/2020, Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày đăng: 06/06/2020

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế long trọng tổ chức Đại hội chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ngày đăng: 05/06/2020

Hội thảo "Góp ý xây dựng nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực khí tượng cao không"

Sáng 04/6/2020 tại Hà Nội, Đài Khí tượng Cao không (KTCK) tổ chức Hội thảo “Góp ý nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực khí tượng cao không”. Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong tham dự và chủ trì Hội thảo.

Ngày đăng: 04/06/2020

Đại hội đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2020-2025

Hoà chung với khí thế phấn khởi của nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm lần thứ 130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục KTTV, Ngày 02 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Việt Bắc long trọng khai mạc Đại hội toàn thể lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày đăng: 03/06/2020

Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 984-KH/ĐU ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục và Đại hội Đảng bộ Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 2/6/2020 chi bộ Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Ngày đăng: 02/06/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Tổng cục KTTV, được sự đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường, chiều ngày 29/5/2020, Tổng cục KTTV tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày đăng: 30/05/2020

Hội thảo khoa học toàn quốc về công tác dự báo, cảnh báo Khí tượng Thủy văn

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chiều ngày 28/2/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về công tác dự báo, cảnh báo KTTV. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Hoàng Đức Cường tham dự và chủ trì Hội thảo.

Ngày đăng: 28/05/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tôn vinh những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Sáng ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả và hiệu quả của phong trào thi đua trong toàn Tổng cục KTTV. Tổng kết kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Ngày đăng: 28/05/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tăng cường hợp tác với Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Chiều ngày 27/5/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Đoàn cán bộ của Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhằm trao đổi về một số định hướng hợp tác, phát triển trong thời gian tới của hai đơn vị.

Ngày đăng: 28/05/2020

Hội đồng thi quan trắc Khí tượng Thủy văn giỏi lần VI năm 2020

Sáng nay 26.5.2020, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) và 10 điểm cầu truyền hình trực tuyến tại các Đài KTTV khu vực trên cả nước, Tổng cục KTTV đã tổ chức Khai mạc Hội thi Quan trắc viên khí tượng thủy văn giỏi toàn quốc lần thứ 6 năm 2020.

Ngày đăng: 26/05/2020

Hội nghị trực tuyến phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Công tác dự báo được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và sớm đã góp phần giúp cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó chủ động, giảm thiểu thiệt hại trong thiên tai. Đây là nhận định được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại Hội nghị trực tuyến về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 vừa diễn ra vào chiều 15.5.2020, Tại Văn phòng Chính phủ và tại 63 điểm cầu của 63 tỉnh thành phố và Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT).

Ngày đăng: 16/05/2020