Ban Quản lý các dự án KTTV và các Nhà thầu báo cáo tiến độ triển khai, chuẩn bị kết thúc dự án WB Mê Công

Sáng ngày 5/3/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông La Đức Dũng đã có buổi làm việc với các Ban Quản lý các dự án KTTV và các Nhà thầu về tiến độ triển khai, chuẩn bị kết thúc dự án WB Mê Công.

Ngày đăng: 05/03/2020

Báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Sáng ngày 5/3/20202, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Trần Hồng Thái đã nghe Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 05/03/2020

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Sáng ngày 03/3 tại phòng tác nghiệp Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã trao quyết định số 89/QĐ-TCKTTV bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thủy Trưởng phòng Dự báo hải văn, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 03/03/2020

Đẩy mạnh hoạt động trực tuyến nhân các ngày: Nước thế giới - Khí tượng thế giới - Giờ Trái đất 2020

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức các Ngày: Nước thế giới, Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2020.

Ngày đăng: 02/03/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến sửa đổi Quyết định 44/2014/QĐ-TTg

Ngày 29/02/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức hội thảo trực tuyến với các đơn vị liên quan và các đài khu vực để phối hợp triển khai, lấy ý kiến về việc sửa đổi Quyết định 44/2014/QĐ-TTg hướng dẫn về cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 29/02/2020

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thực hiện Văn bản số 707/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị nghiên cứu Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020 để thực hiện và hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

Ngày đăng: 28/02/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Chiều ngày 27/2/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về phối hợp triển khai việc khảo sát, lắp đặt các thiết bị quan trắc phóng xạ thuộc mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia tại các trạm khí tượng, hải văn và công tác chia sẻ số liệu.

Ngày đăng: 28/02/2020

Nghe báo cáo kết quả nghiên cứu phương pháp xác định hệ số K của máy đo lưu lượng công nghệ không tiếp xúc (Tiếp)

Chiều ngày 27/2/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn (KTTV) và Liên Đoàn Khảo sát KTTV đã báo cáo kết quả nghiên cứu phương pháp xác định hệ số K của máy đo lưu lượng công nghệ không tiếp xúc.

Ngày đăng: 27/02/2020

Kế hoạch triển công tác dự báo năm 2020 và các năm tiếp theo

Chiều ngày 26/2/2020, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Trần Hồng Thái đã có buổi làm việc với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và Vụ Quản lý Dự báo KTTV về kế hoạch phát triển công tác dự báo trong những năm tiếp theo.

Ngày đăng: 27/02/2020

Đề xuất việc tiếp nhận các trạm tài nguyên nước xuyên biên giới từ Cục Quản lý Tài nguyên nước

Sáng ngày 27/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Vụ quản lý Mạng lưới KTTV báo cáo “Đề xuất việc tiếp nhận các trạm tài nguyên nước xuyên biên giới từ Cục Quản lý Tài nguyên nước”. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 27/02/2020

Tình hình thành lập và đưa các trạm KTTV thuộc các dự án vào hoạt động

Sáng ngày 27/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Vụ quản lý Mạng lưới KTTV báo cáo “Tình hình thành lập và đưa các trạm KTTV thuộc các dự án vào hoạt động”. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 27/02/2020

Phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công

Sáng ngày 26/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông La Đức Dũng đã chủ trì buổi làm việc về kế hoạch, phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công.

Ngày đăng: 27/02/2020

Trung tâm Thông tin dữ liệu Khí tượng Thủy văn báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo

Sáng ngày 26/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Trung tâm Thông tin dữ liệu KTTV (TTDL) báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 26/02/2020

Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo về phương pháp xác định hệ số K của máy đo lưu lượng công nghệ không tiếp xúc

Sáng ngày 20/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Vụ Quản lý mạng lưới KTTV phối hợp với các đơn vị báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo về phương pháp xác định hệ số K của máy đo lưu lượng công nghệ không tiếp xúc.

Ngày đăng: 21/02/2020

Họp Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường và nước

Chiều ngày 20/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn La Đức Dũng đã chủ trì buổi làm việc của Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường và nước.

Ngày đăng: 21/02/2020

Thống nhất, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10653/VPCP-NN ngày 20/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 20/02/2020

Làm việc với Đoàn cán bộ, sinh viên trường Đại học Tohoku, Nhật Bản

Chiều ngày 18/2/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Đoàn cán bộ, sinh viên trường Đại học Tohoku, Nhật Bản. Trưởng đoàn làm việc là Giáo sư Akira Hibiki, trưởng khoa Kinh tế và Quản trị. Mục đích của buổi làm việc là giới thiệu, tìm hiểu, trao đổi với những nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu, môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam hướng đến những hợp tác trong tương lai.

Ngày đăng: 19/02/2020

Tiếp tục triển khai hoàn thiện đề án “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Chiều ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Ngày đăng: 14/02/2020