Đại hội Đảng bộ Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ V - Đoàn kết, Trí tuệ, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới

Đăng ngày: 23-06-2020 | Lượt xem: 2247
Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Công Thành, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT đến dự và chỉ đạo tại Đại hội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ; đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Ban của Đảng uỷ Bộ TN&MT; các đồng chí đại diện các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự đại hội về phía Tổng cục Khí tượng Thủy văn có đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường và La Đức Dũng cùng toàn bộ các đồng chí đại diện cho các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục KTTV ở các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho biết sự phát triển của ngành KTTV đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới. Thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Tổng cục từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dù vẫn còn những khó khăn, thách thức, Đảng ủy Tổng cục đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan được nâng lên. Đồng thời, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; luôn quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng.

Báo cáo tại Đại hội đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Tổng cục KTTV đã chỉ đạo Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nổi bật là dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng và an ninh của đất nước. Công tác hiện đại hóa ngành đã đạt được những thành tựu đáng kể; công tác kiện toàn tổ chức của ngành đã đạt được kết quả quan trọng; công tác xây dựng văn bản quản lý Nhà nước về KTTV đã có những bước tiến vượt bậc.

Đảng ủy Tổng cục đã luôn chú trọng, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đặc biệt, là việc triển khai thực hiện Nghị quyết khóa XII của Đảng; luôn quan tâm duy trì thường xuyên, chặt chẽ mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng cục để có sự thống nhất, đồng bộ trong mọi hoạt động công tác, giúp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, đồng chí cũng cho biết trong nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn còn những hạn chế, thách thức trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gắn với tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV còn hạn chế; hầu hết các tỉnh chưa xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV; chưa lập kế hoạch bố trí quỹ đất cho đầu tư phát triển mạng lưới trạm KTTV trên địa bàn tỉnh; mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia tại một số vùng còn rất thưa, chưa đáp ứng được yêu cầu; quan trắc thủ công vẫn là chủ yếu…

Với những thách thức còn tồn tại, đồng chí Lê Hồng Phong cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng cục KTTV xác định mục tiêu trọng tâm là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo xây dựng phát triển ngành KTTV toàn diện, đồng bộ theo hướng hiện đại hoá và tự động hóa, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa ngành KTTV, nâng cao năng lực quan trắc, điều tra khảo sát, thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo KTTV…”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tổng cục KTTV. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, Thứ trưởng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Tổng cục KTTV cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo.

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Đảng bộ Tổng cục KTTV tập trung lãnh đạo Tổng cục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh năm năm tới là giai đoạn quyết liệt để thực hiện kế hoạch hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn, trọng tâm là hiện đại hóa, tự động hóa trang thiết bị đo đạc và truyền tin nhằm nâng cao năng lực dự báo KTTV. Do vậy, Tổng cục cần chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án đầu tư đã được phê duyệt cũng như chuẩn bị thật tốt các dự án, nhiệm vụ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025, tập trung mọi nguồn lực để hiện đại hóa, tự động hóa mạng lưới quan trắc và công nghệ dự báo khí tượng thủy văn theo hướng đồng bộ, tự động. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý, khai thác hiệu quả mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia hiện có; đảm bảo hoạt động ổn định cho mạng máy chủ và các hệ thống thông tin chuyên ngành thông suốt trong mọi tình huống để phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai bão, lũ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng cường năng lực dự báo khí tượng thủy văn.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng đến công tác cán bộ, cần đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cần đẩy mạnh củng cố và phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổng cục và của Ngành. Đồng thời, triển khai xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học - công nghệ có trình độ để tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Tổng cục KTTV tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính, khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục KTTV lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu ra 49 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Bài và ảnh: Thu Hằng - Bùi Dịu

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: