Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển khí tượng nông nghiệp Việt Nam

Chiều ngày 23/12/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong đã nghe Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV báo cáo về tình hình triển khai Đề án phát triển khí tượng nông nghiệp Việt Nam.

Ngày đăng: 23/12/2021

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

Chiều ngày 22/12/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày đăng: 23/12/2021

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Tây Nguyên Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Sáng Ngày 22/12, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Ông Lê Hồng Phong - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV dự trực tuyến và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày đăng: 22/12/2021

Bộ TN&MT: Nâng cao năng lực dự báo, giảm thiểu tối đa rủi ro thiên tai

Thứ trưởng Lê Công Thành vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 22/12/2021

Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bão số 9 (RAI)

Tối 18/12, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tiếp tục tổ chức họp trực tuyến thảo luận về công tác dự báo bão số 9. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Lê Công Thành tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày đăng: 18/12/2021

Theo dõi chặt chẽ những diễn biến của cơn bão số 9

Tối ngày 17/12, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức cuộc họp thảo luận trực tuyến các diễn biến mới nhất của cơn bão số 8. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Chỉ huy PCTT Bộ TN&MT Lê Công Thành tới dự và chỉ đạo cuộc họp.

Ngày đăng: 18/12/2021

Đài Khí tượng cao không, Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022

Sáng ngày 17 tháng 12, Đài Khí tượng cao không (KTCK) và Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn (QTKTTV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), cán bộ, viên chức và người lao động trực thuộc Trung tâm QTKTTV và Đài KTCK tham dự tại các điểm cầu. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến.

Ngày đăng: 17/12/2021

Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thuỷ văn tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 17/12/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong tham dự và chỉ đạo Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Ngày đăng: 17/12/2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc bám sát công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV

Chiều ngày 15/12, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hình thức trực tuyến đến 7 Đài khí tượng thủy văn tỉnh và các đơn vị của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến.

Ngày đăng: 15/12/2021

Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tổng hợp

Trong năm 2021, Văn phòng Tổng cục KTTV đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu hiệu quả chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của Tổng cục. Đặc biệt là chủ trì xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021.

Ngày đăng: 15/12/2021

Đài KTTV khu vực Tây Bắc Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

Thực hiện Công văn số 1481/TCKTTV-VP ngày 19/11/2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xây dựng kế hoạch công tác năm 2022. Chiều ngày 14/12/2021, tại Sơn La, Đài KTTV khu vực Tây Bắc tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông La Đức Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại đầu cầu trực tuyến.

Ngày đăng: 14/12/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

Chiều ngày 14/12, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng thủy văn phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em". Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn đến hơn 300 điểm cầu tại các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày đăng: 14/12/2021

Khối Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổng kết công tác năm 2021

Chiều ngày 13/12/2021, tại Hà Nội, Khối Văn phòng Tổng cục KTTV đã tổ chức cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2021. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái và các Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường, La Đức Dũng và Đặng Thanh Mai chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 13/12/2021

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

Chiều ngày 10/12/2021, tại Đà Nẵng, Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Hoàng Đức Cường tham dự chỉ đạo ở đầu cầu trực tuyến.

Ngày đăng: 10/12/2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022

Sáng ngày 10 tháng 12, tại Trụ sở Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến các Đài KTTV tỉnh trực thuộc. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV bà Đặng Thanh Mai đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày đăng: 10/12/2021

Ban Quản lý các dự án Khí tượng Thuỷ văn Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

Thực hiện công văn số1481/TCKTTV-VP ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xây dựng kế hoạch công tác năm 2022, Chiều ngày 8/12/2021, Ban Quản lý các dự án KTTV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Ngày đăng: 08/12/2021

Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục hợp tác toàn diện trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Chiều ngày 7/12, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Việt Nam và Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận gia hạn MoU và trao đổi các vaabs đề hợp tác trong thời gian tới. GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Việt Nam cùng với TS. Park Kwangsuk, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc chủ trì cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Ngày đăng: 07/12/2021

Thủ tướng chủ trì hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực miền trung và Tây Nguyên

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai khu vực miền trung và Tây Nguyên năm 2021. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; điểm cầu trực tuyến các địa phương miền trung và Tây Nguyên.

Ngày đăng: 05/12/2021