Hội nghị công chức, viên chức Khối cơ quan Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2022

Đăng ngày: 22-04-2023 | Lượt xem: 1812
Sáng ngày 21/4/2023, khối cơ quan Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổng kết phong trào thi đua năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đánh giá kết quả hoạt động và bầu Ban thanh tra nhân dân khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2023 - 2024. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Bà Đặng Thanh Mai tham dự và chủ trì Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Đặng Thanh Mai nhấn mạnh: Trong năm 2022, toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục đã có nhiều nỗ lực, cố gắng của để vượt qua khó khăn, thử thách về dịch bệnh, thiên tai, kinh phí hoạt động, biên chế công chức, … để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong những thành tích công tác mà Tổng cục KTTV đã đạt được.

Hội nghị công chức, viên chức khối cơ quan Tổng cục năm 2022 có các nhiệm vụ chính là: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn khối cơ quan Tổng cục năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023; phát động phong trào thi đua năm 2023 và Bầu Ban thanh tra nhân dân khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2023-2024. Hội nghị cũng sẽ là diễn đàn dân chủ cơ sở để công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của khối cơ quan Tổng cục; phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan theo quy định tại Quy chế dân chủ cơ sở.

Đây cũng là diễn đàn để công chức, viên chức và người lao động thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong việc giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở và trật tự nội vụ của đơn vị mình cũng như cả khối cơ quan Tổng cục, nhất là triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 của Tổng cục đã đề ra về: xây dựng, cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về KTTV; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường nói chung và ngành KTTV nói riêng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới; hội nhập; tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn lực để chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022, Khối các cơ quan Tổng cục đã thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, như: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4 khóa XIII. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Khối Văn phòng đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực, trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm 2022. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa; phong trào vì người nghèo. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đối với các nhiệm vụ chính trị: Xây dựng và trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành: Chương trình công tác năm 2022 của Tổng cục KTTV; Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành năm 2022 của Tổng cục; Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất của Tổng cục theo yêu cầu của Bộ. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xây dựng Đề án hiện đại hoá ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025, đã tổ chức họp Ban chỉ đạo, đã xin ý kiến góp ý của 10 bộ, ngành có liên quan. Hiện nay, Văn phòng Tổng cục đã hoàn thiện Đề án và hồ sơ để báo cáo Bộ TNMT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

Công tác pháp chế:  Xây dựng kế hoạch chi tiết kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV 11 tỉnh. Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-QGPCTT ngày 05/4/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại địa phương Tổng cục KTTV đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 Đoàn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương của Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo Bộ tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Kon Tum, Gia Lai và Đắc Lắc theo nhiệm vụ được phân công; đồng thời tiến hành lồng ghép kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Kon Tum. Hoàn thành công tác Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 tại các Đài KTTV khu vực: Đồng bằng Bắc Bộ, Đông Bắc, Tây Bắc, Việt Bắc,  Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Hoàn thành kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2022 tại Đài KTTV khu vực Tây Nguyên và Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ. Ban hành Kế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022…

Công tác tuyên truyền: Xây dựng các kịch bản truyền thông và cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí trước, trong và sau khi có thiên tai KTTV thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dự báo, cảnh báo thiên tai và công tác phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng lồng ghép tuyên truyền Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV. Trong năm 2022, đã phối hợp và tổ chức thực hiện  trên 120 lượt  phỏng vấn; cung cấp 128 bản thông tin báo chí về lĩnh vực KTTV cho phóng viên báo chí truyền thông, tổ chức ghi hình và cung ấp 65 clip chuyên gia về KTTV; thực hiện và tham gia 12 buổi tọa đàm trực tiếp tại các cơ quan báo chí như: VTV1, VTV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Dân Việt, VTC14, Báo NMT, Truyền hình Vnews của Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin Chính phủ... Phối hợp với Cục Quản lý Tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu và Trung tâm Truyền thông TNMT tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến lược giờ trái đất năm 2022. Tổ chức thành công Cuộc thi Khí tượng Thủy văn trong em, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Khí tượng Thuỷ văn trong em”.

Ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng KTTV báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của khối cơ quan Tổng cục KTTV

Công tác Tổ chức cán bộ: Trình Bộ: phê duyệt nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; thẩm định nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031. Thực hiện quy trình, thủ tục trình Tổng cục trưởng quyết định: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 12 cán bộ lãnh đạo, quản lý và kế toán trưởng đơn vị trực thuộc Tổng cục; phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 20 cán bộ lãnh đạo cấp phòng; biệt phái 30 viên chức; thuyên chuyển, điều chuyển 15 cán bộ; tiếp nhận 08 cán bộ về công tác tại Tổng cục; cử 18 cán bộ tham gia các tổ công tác theo yêu cầu nhiệm vụ; thành lập đoàn kiểm tra tổ chức cán bộ và cải cách hành chính đối với 03 đơn vị; thành lập đoàn kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại 10 tỉnh; thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm đối với 07 Đài KTTV khu vực; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của 01 đơn vị; chủ trương cho 06 đơn vị ký hợp đồng lao động theo yêu cầu công tác; nhận xét, xếp loại năm 2021 đối với 54 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục theo phân cấp; nhận xét, đánh giá năm 2021 đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định. Rà soát, hoàn thiện nội dung về KTTV trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoàn thiện Đề án, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ trình chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị; hoàn thiện phương án tổ chức, sắp xếp, triển khai hoạt động của đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới; phương án kiện toàn lãnh đạo, nguồn nhân lực tại các đơn vị được sáp nhập, tiếp nhận, tổ chức lại. Rà soát, hoàn thiện Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực đối với viên chức chuyên ngành KTTV theo yêu cầu chuyển đổi số và tăng cường phối hợp công tác với địa phương; tổng hợp, xây dựng các báo cáo về công tác quản lý công chức, viên chức theo yêu cầu của Bộ (25 báo cáo). Trình Bộ: Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 45 tập thể, 30 cá nhân, 01 gia đình về thành tích công tác năm 2021 và kết quả từ các phong trào thi đua năm 2022; xét duyệt 10 sáng kiến cấp Bộ và 01 sáng kiến cấp toàn quốc……

Công tác kế hoạch-tài chính: Trình Bộ phê duyệt: phương án tự chủ tài chính cho 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục; đặt hàng đối với 02 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN là dịch vụ quan trắc KTTV và dự báo, cảnh báo KTTV; xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; thanh lý tài sản nhà nước theo thẩm quyền. Phương án phân bổ dự toán ngân sách và phương án điều chỉnh kế hoạch và dự toán NSNN các năm 2020 -2022; số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường hằng năm và các báo cáo khác theo quy định; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội; tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của Tổng cục; việc sắp xếp lại một số cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; việc công khai tài sản công năm 2021; nhu cầu thuê nhà ở công vụ giai đoạn 2022-2025. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục: thực hiện đúng thu, chi ngân sách Nhà nước; xử lý, sử dụng tài sản công; đôn đốc giải quyết xử lý sai phạm trong công tác quản lý nhà, đất và xử lý các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm; cập nhật biến động tài sản năm 2021 của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc phần mền Quản lý Tài sản công.

Công tác khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2022 và phối hợp kiểm tra tiến độ các đề tài đang thực hiện. Xây dựng và trình Bộ dự toán ngân sách KHCN năm 2023; đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2023; nghiệm thu 03 đề tài cấp bộ kết thúc năm 2022. Hướng dẫn các đơn vị: Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp và mở mới năm 2022 (05 đề tài cấp bộ chuyển tiếp, 12 đề tài cấp bộ mở mới, 03 đề tài cấp cơ sở); xây dựng, triển khai 03 dự án tiêu chuẩn năm 2022-2023; đề xuất đề tài các cấp năm 2023. Phối hợp thẩm định và trình phê duyệt 03 dự án tiêu chuẩn quốc gia trong kế hoạch 2022-2023; Thành lập 03 Tổ biên soạn tiêu chuẩn quốc gia trong kế hoạch 2022-2023; Trình công bố 03 tiêu chuẩn trong kế hoạch năm 2021-2022. Tổ chức họp Hội đồng KHCN của Tổng cục tư vấn các đề xuất cấp bộ năm 2023 và hướng dẫn đơn vị chỉnh sửa, đăng ký trên Trang thông tin của Vụ KHCN, Bộ TNMT. Tham mưu cho Tổng cục KTTV tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác đa phương với Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thực hiện công tác phát báo quốc tế thường kỳ đảm bảo được nhiệm vụ chia sẻ số liệu tham gia WMO; cung cấp các bản tin dự báo hỗ trợ các nước thành viên tham gia Chương trình dự báo thời tiết nguy hiểm cho khu vực Đông Nam Á;  Tham mưu Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội khí tượng khu vực II Châu Á (RA-II) và Đại diện thường trực Việt Nam tại WMO trong công tác quản lý, điều hành WMO thông qua việc tham gia tích cực các sự kiện do quốc tế tổ chức. Hợp tác song phương với các tổ chức KTTV các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Anh Quốc, Phần Lan, Na Uy, Nhật Bản, Campuchia, New Zealand, Hồng Công-Trung Quốc, Bỉ trong các nhiệm vụ. Thực hiện thủ tục tổ chức hơn 20 đoàn ra trực tiếp và hơn 20 lượt đoàn tham gia các hội nghị, cuộc họp theo hình thức trực tuyến trong khuôn khổ hợp tác đa phương, song phương; tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế vào Tổng cục KTTV.

Về công tác quản lý mạng lưới KTTV: Ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai kết hợp với kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia của Tổng cục KTTV năm 2022 tại công văn số 963/KH-TCKTTV ngày 1/8/2022.  Xây dựng quy định cụ thể về việc đưa thiết bị vào quan trắc trên mạng lưới KTTV quốc gia sau khi sửa chữa, thay thế phụ tùng, lắp ráp thiết bị quan trắc và trước khi thuê thiết bị để thay thế (tạm thời) thiết bị hỏng đột xuất. Xây dựng mô hình hoạt động mạng lưới trạm KTTV bề mặt và trên cao; xây dựng Đề án duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước…  Nhiệm vụ “Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, đã phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện lập quy hoạch theo kế hoạch đã phê duyệt. Đã hoàn thành sơ bộ danh sách trạm KTTV dự kiến đưa vào quy hoạch kỳ này; đang triển khai khảo sát: 1850 trạm KTTV (gồm: 645 trạm KTTV, 1205 trạm đo mưa) tại 09 khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Về công tác quản lý dự báo KTTV: Trình Bộ Công tác dự báo, cảnh báo phục vụ trong sự cố chìm tàu trên khu vực biển tỉnh Quảng Nam và về các đợt thiên tai lớn, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, rét đậm, rét hại. Báo cáo tiềm năng gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam gửi các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế. Đến tháng 9/2022, chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng và công bố báo cáo cập nhật, bổ sung đầy đủ về đánh giá tiềm năng năng lượng bức xạ, gió và sóng tại Việt Nam gửi các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế làm tài liệu hữu ích để các bộ, ngành, địa phương tham khảo và sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng và cập nhật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển liên quan đến năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng bức xạ, gió và sóng tại Việt Nam. Xây dựng thuyết minh Đề án “Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện rà soát Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 quy định về quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường và đề nghị điều chỉnh một số điều khoản chưa phù hợp với ngành khí tượng thủy văn. Trả lời về dự báo thời tiết biển gửi Cục Hàng hải Việt Nam; Báo cáo công tác cung cấp thông tin, truyền phát tin thiên tai khí tượng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; góp ý nhiệm vụ xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí sông suối trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đắc Nông, Thái Nguyên…

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và chất lượng, Hội nghị công chức, viên chức năm 2022 của Khối cơ quan Tổng cục đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã hoàn thành được các nhiệm vụ đa đề ra theo kế hoạch, đó là: thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá kế hoạch năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo phát động thi đua năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Khối cơ quan Tổng cục năm 2022 và Bầu Ban thanh tra nhân dân khối Cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2023-2024.

Với tinh thần và khí thế của Hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022; ra sức phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023, góp phần xây dựng ngành KTTV ngày càng phát triển vững mạnh.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: