Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai kế hoạch cụm đề tài khoa học công nghệ

Chiều ngày 30/3/2020, tại Hà Nội Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức cuộc họp trực tuyến báo cáo kế hoạch tổ chức triển khai cụm đề tài khoa học công nghệ tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 31/03/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ động xây dựng các phương án triển khai công tác nghiệp vụ, quyết liệt phòng chống dịch Covit 19

Ngày 30/3, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đã tham dự cuộc họp trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân; Nguyễn Thị Phương Hoa; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành và Lê Minh Ngân chủ trì. Cuộc họp nhằm triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và bàn các giải pháp phòng chống hạn mặn tại ĐBSCL và khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Ngày đăng: 31/03/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020

Chiều ngày 23/3/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ TNMT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 và các năm tiếp theo của Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 24/03/2020

Chúc mừng ngày Khí tượng thế giới 23/3

Kể từ năm 1961 đến ngày Ngày Khí tượng Thế giới được tổ chức hằng năm nhằm ghi nhớ đồng thời để tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành khí tượng thủy văn thế giới nói chung và của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam chúng ta nói riêng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân không chỉ tại Việt Nam mà còn của nhân dân các nước trong khu vực; Để chúc mừng Ngày Khí tượng Thế giới, sáng ngày 23/3/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức buổi lễ chào mừng Ngày Khí tượng Thế giới tới toàn thể viên chức, công chức, người lao động ngành KTTV.

Ngày đăng: 23/03/2020

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Tổng cục lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 2029-HĐ/ĐU ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Bộ tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp. Sáng ngày 23/3/2020, Đảng ủy Tổng cục tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tham dự chỉ đạo Hội nghị.

Ngày đăng: 23/03/2020

Báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về việc thực hiện văn phòng dự báo không giấy

Sáng ngày 18/3/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường, ông Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc thực hiện văn phòng dự báo không giấy.

Ngày đăng: 18/03/2020

Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 6/3/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ông La Đức Dũng đã có buổi làm việc với Trung tâm Quan trắc KTTV về triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị.

Ngày đăng: 06/03/2020

Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn Báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Sáng ngày 06/3/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng Thủy văn báo cáo “Định hướng Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai”. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái tham dự và chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 06/03/2020

Thống kê tọa độ các trạm và danh mục các trạm KTTV

Chiều ngày 5/3/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn đã báo cáo Tổng cục Khí tượng Thủy văn về Danh mục các trạm KTTV hiện nay; Thống kê tọa độ các trạm KTTV và Các trạm khí tượng, thủy văn bị ảnh hưởng hồ chứa và vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông La Đức Dũng chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 06/03/2020

Ban Quản lý các dự án KTTV và các Nhà thầu báo cáo tiến độ triển khai, chuẩn bị kết thúc dự án WB Mê Công

Sáng ngày 5/3/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông La Đức Dũng đã có buổi làm việc với các Ban Quản lý các dự án KTTV và các Nhà thầu về tiến độ triển khai, chuẩn bị kết thúc dự án WB Mê Công.

Ngày đăng: 05/03/2020

Báo cáo định hướng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai

Sáng ngày 5/3/20202, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Trần Hồng Thái đã nghe Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 05/03/2020

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Sáng ngày 03/3 tại phòng tác nghiệp Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã trao quyết định số 89/QĐ-TCKTTV bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thủy Trưởng phòng Dự báo hải văn, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục KTTV.

Ngày đăng: 03/03/2020

Đẩy mạnh hoạt động trực tuyến nhân các ngày: Nước thế giới - Khí tượng thế giới - Giờ Trái đất 2020

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức các Ngày: Nước thế giới, Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2020.

Ngày đăng: 02/03/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến sửa đổi Quyết định 44/2014/QĐ-TTg

Ngày 29/02/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức hội thảo trực tuyến với các đơn vị liên quan và các đài khu vực để phối hợp triển khai, lấy ý kiến về việc sửa đổi Quyết định 44/2014/QĐ-TTg hướng dẫn về cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 29/02/2020

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thực hiện Văn bản số 707/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị nghiên cứu Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020 để thực hiện và hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

Ngày đăng: 28/02/2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Chiều ngày 27/2/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về phối hợp triển khai việc khảo sát, lắp đặt các thiết bị quan trắc phóng xạ thuộc mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia tại các trạm khí tượng, hải văn và công tác chia sẻ số liệu.

Ngày đăng: 28/02/2020

Nghe báo cáo kết quả nghiên cứu phương pháp xác định hệ số K của máy đo lưu lượng công nghệ không tiếp xúc (Tiếp)

Chiều ngày 27/2/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Quan trắc Khí tượng Thủy văn (KTTV) và Liên Đoàn Khảo sát KTTV đã báo cáo kết quả nghiên cứu phương pháp xác định hệ số K của máy đo lưu lượng công nghệ không tiếp xúc.

Ngày đăng: 27/02/2020

Kế hoạch triển công tác dự báo năm 2020 và các năm tiếp theo

Chiều ngày 26/2/2020, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Trần Hồng Thái đã có buổi làm việc với Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và Vụ Quản lý Dự báo KTTV về kế hoạch phát triển công tác dự báo trong những năm tiếp theo.

Ngày đăng: 27/02/2020