Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia

Đăng ngày: 30-03-2021 | Lượt xem: 617
Sáng ngày 30/3/2021, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái đã báo cáo khái quát trước Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Lê Công Thành việc xây dựng đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia” của Tổng cục KTTV.

Tham dự cuộc họp còn có các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV: ông Lê Hồng Phong, ông Hoàng Đức Cường, ông La Đức Dũng, bà Đặng Thanh Mai; thủ trưởng các Vụ và Văn phỏng Tổng cục; Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Thông tin dữ liệu KTTV và Đài Khí tượng cao không.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Lê Công Thành phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xây dựng dự thảo đề án báo cáo Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”. Trong thời gian qua, Tổng cục đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng đề cương, kế hoạch triển khai đề án, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã hoàn thiện kế hoạch, đề cương. Đồng thời, Tổng cục đã tổ chức các cuộc họp, làm việc với Lãnh đạo Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương, Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương để góp ý vào dự thảo đề cương Đề án. Tổng cục đã được báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương về đề án.

Qua các cuộc làm việc với chuyên gia, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương về đề án và căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, các bên thống nhất trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án, kèm theo đó là trình ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Để có đủ cơ sở pháp lý triển khai xây dựng Đề án, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, đưa vào Chương trình công tác chính thức năm 2019, trong đó kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, trình đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đã báo cáo khái quát nội dung của của đề án với mục tiêu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo các hiện tượng khí tượng, thủy văn, hải văn phục vụ yêu cầu hoạch định, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững, phòng chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Một số nội dung định hướng lớn, mang tầm chiến lược đối với hoạt động KTTV từ nay đến 2030 và tầm nhìn cho nhiều năm tiếp theo dự kiến sẽ đưa vào dự thảo Chỉ thị gồm: Mối quan hệ, khẳng định vai trò của KTTV trong tình hình mới với các ngành, lĩnh vực trong hệ thống chính trị, với xã hội, cộng đồng và trong phòng chống thiên tai; Phát triển lĩnh vực KTTV tương xứng, phù hợp với vai trò, tính chất là một phần trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ứng dụng tài nguyên số thông tin, dữ liệu cung cấp “đầu vào” cho phát triển bền vững; Định hướng về xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm KTTV, dự báo cảnh báo KTTV và giám sát biến đổi khí hậu trên cơ sở ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, ưu tiên đầu tư cho KTTV theo hướng đi tắt, đón đầu, đi thẳng vào hiện đại so với đầu tư các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân;

Ứng dụng AI, Big Data, internet vạn vật, in 3D, công nghệ hiện đại khác trong công tác KTTV; Chuyển đổi số mạnh hoạt động KTTV cả về trong thiết kế mô hình vận hành, phương thức hoạt động KTTV theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại hàng đầu khu vực, tiệm cận trình độ thế giới và có nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường, chủ động hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế, diễn đàn lớn về KTTV;

Xã hội hóa, phát triển nền công nghiệp KTTV phục vụ đa mục tiêu, đa lĩnh vực; Vấn đề tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, tăng cường năng lực về thể chế đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn từ nay đến năm 2030; Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào hoạt động KTTV.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Lê Công Thành yêu cầu Tổng cục KTTV tiếp tục rà soát lại đề án, đẩy nhanh tiến độ các bước xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương lên sớm hơn so với kế hoạch đã đề ra; Nội dung đề án tập trung xây dựng lý do cần có chỉ thị, sau khi có chỉ thị sẽ tập trung làm gì, tác động của chỉ thị đến vai trò của KTTV trong tình hình mới với các ngành, lĩnh vực trong hệ thống chính trị, với xã hội, cộng đồng và trong phòng chống thiên tai; Lãnh đạo Tổng cục KTTV chỉ đạo sát sao tiến độ thực hiện, ưu tiên cân đối nguồn lực để tập trung hoàn thiện đề án theo đúng kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh cuộc họp

Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: