Hội nghị quốc tế về hệ thống thông tin và dữ liệu biển

Đăng ngày: 09-04-2021 | Lượt xem: 9065

Trong khuôn khổ hoạt động của IOC, từ ngày 12 - 14 tháng 4 năm 2021, sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế trực tuyến về hệ thống thông tin và dữ liệu biển, Chương trình bao gồm một số nội dung chính sau:

1. Về hoạt động Dịch vụ: Các dịch vụ và công cụ dữ liệu trong khoa học đại dương

- Các dịch vụ và công cụ để khám phá, trực quan hóa, phổ biến (xem xét khả năng đa dạng của các bên liên quan/người dùng cuối) và giáo dục

- Các dịch vụ và công cụ để xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu

- Các dịch vụ và công cụ để nhập dữ liệu

- Các dịch vụ và công cụ để quản lý dữ liệu (định dạng lại dữ liệu, kiểm tra chất lượng, truy cập dữ liệu…)

- Mở dữ liệu cho miền biển

2. Về Công nghệ:

- Phát triển kỹ thuật để quản lý thông tin và dữ liệu hàng hải

- Tiêu chuẩn về khả năng tương tác dữ liệu (định dạng dữ liệu, Hỗ trợ web cảm biến, Web ngữ nghĩa, Dữ liệu được liên kết)

- Siêu dữ liệu

- Đảm bảo chất lượng

- Trích dẫn dữ liệu, DOI, PID và lập phiên bản dữ liệu

- Giám sát và điều chỉnh

- Cơ sở hạ tầng môi trường biển cho dữ liệu quan sát (quản lý và truy cập dữ liệu)

- Hệ thống siêu dữ liệu/dữ liệu hải dương học đang hoạt động

- Hệ thống siêu dữ liệu/dữ liệu liên quan đến ô nhiễm biển (chất gây ô nhiễm, rác, ...)

3. Về sản phẩm: Sản phẩm dữ liệu, thông tin và kiến ​​thức

- Quy trình Kiểm tra Chất lượng và đánh giá tính nhất quán của dữ liệu để thu thập dữ liệu lịch sử cho các nghiên cứu khí hậu

- Học máy, Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng để thu thập dữ liệu và kiểm tra chất lượng dữ liệu

- Thu thập dữ liệu khu vực và toàn cầu và tổng hợp dữ liệu biển

- Xác thực các sản phẩm dữ liệu và ước tính độ không chắc chắn

- Tích hợp dữ liệu và đánh giá các giải pháp cổng dữ liệu

- Chuyển giao công nghệ và kiến ​​thức

- Phân tích siêu dữ liệu

- Cứu dữ liệu (và siêu dữ liệu) và tích hợp vào hệ thống trung tâm dữ liệu

Thông tin Chi tiết tại địa chỉ: https://oceanexpert.org/event/2570

Trung tâm Quan trắc KTTV

Vụ KHCN tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: