Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, tổng hợp, bảo vệ bí mật Nhà nước

Đăng ngày: 18-11-2022 | Lượt xem: 998
Sáng 18/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Khóa tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, tổng hợp; bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ TN&MT năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu tại buổi khai giảng khóa tập huấn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên cho biết, ngày 22/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2022), theo đó, có 4/5 Tổng cục cơ cấu lại tổ chức bộ máy, từ Tổng cục chuyển thành Cục trực thuộc Bộ, một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ bị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc đổi tên đơn vị. Việc Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thời điểm này là rất cần thiết và kịp thời khi các đơn vị đang chuẩn bị chuyển giao giữa chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 36/2017/NĐ trước đây và Nghị định 68/2022/NĐ-CP hiện nay.

Việc tổ chức hướng dẫn các đơn vị kịp thời trong giai đoạn sắp xếp, chuyển giao về tổ chức bộ máy để chấp hành theo đúng những quy định hiện hành của Nhà nước sẽ là một trong những điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động của các đơn vị được diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ, không bị gián đoạn và đạt hiệu quả cao.

Để Khóa tập huấn đạt hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị, các báo cáo viên truyền đạt ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các nội dung chính mà các đơn vị đang hết sức quan tâm, đồng thời, dành thời gian thảo luận những vấn đề khó khăn, phát sinh trong thực tế.

Đối với các học viên, cần nghiêm túc, tập trung nghiên cứu, trao đổi cởi mở và chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc để các báo cáo viên, lãnh đạo các Vụ chức năng nắm bắt, hướng dẫn kịp thời.

Đối với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả Khóa tập huấn, tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: