Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc 2023

Đăng ngày: 16-02-2023 | Lượt xem: 2560
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn hướng dẫn các đơn vị tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 2 năm 2023.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21 tháng 4 hằng năm) ban hành tại Quyết định số1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động các đơn vị thực hiện treo băng rôn, áp phích, phát động và tuyên truyền phong trào phát triển văn hóa đọc tại đơn vị; phát huy giá trị, vai trò của các ấn phẩm sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Quan tâm xuất bản, phát hành và phổ biến các ấn phẩm sách chủ đề tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Đối với các cơ quan báo chí truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và các hoạt động liên quan khác nhằm nâng cao mục đích, ý nghĩa, vai trò của sách và văn hóa đọc trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.  Tuyên truyền, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong sáng tác, xuất bản, in, phát hành, công tác thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá các ấn phẩm sách, báo chí chủ đề tài nguyên và môi trường.

Năm 2023, Bộ TN&MT giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà Xuất bản tài nguyên - môi trường và Bản đồ Việt Nam các nhiệm vụ ý nghĩa như chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 theo các nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc; Tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan có thẩm quyền chủ trì tổ chức; Tuyên truyền, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong sáng tác, xuất bản, in, phát hành, công tác thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá các ấn phẩm sách chủ đề tài nguyên và môi trường.

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để xuất bản ấn phẩm điện tử, dần thay thế ấn phẩm truyền thống.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: