Tổng cục Khí tượng Thủy văn ứng dụng công nghệ xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật

Đăng ngày: 18-12-2022 | Lượt xem: 1660
Hiện nay, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn 100% các đơn vị trực thuộc đã triển khai kết nối mạng Internet và mạng Wan phục vụ hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu phục vụ tốt công tác dự báo, Tổng cục đã triển khai bổ sung thêm kênh truyền Internet đến các đơn vị cấp Đài KTTV tỉnh và Đài KTTV khu vực

Tổng cục đã đầu tư nâng cấp và triển khai đồng bộ hệ thống mạng, hệ thống phần mềm tự động đồng bộ và chuyển mạch dữ liệu tại Trung ương và 09 Đài KTTV khu vực;

Thiết bị công nghệ thông tin, máy chủ được thiết kế và đầu tư theo đúng chuẩn quốc gia đảm bảo hoạt động 24/24. Hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, Internet bước đầu đáp ứng được yêu cầu đặt ra, từng bước hiện đại, đồng bộ và thống nhất;  Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu (Data Center) của Tổng cục KTTV được hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019.

Tổng cục KTTV đã ứng dụng các hệ thống hồ sơ công việc trong công tác quản lý nhà nước; Ứng dụng một số nền tảng ảo hóa quản lý và phân bố tài nguyên tính toán như orvirts; Ứng dụng các hệ thống Sql server, Oracle là hệ quản trị CSDL.

Tiếp tục xây dựng, phát triển dữ liệu: Thu nhận, lưu trữ dữ liệu quan trắc KTTV từ mạng lưới quan trắc KTTV quốc gia và chuyên dùng dạng số; Tiếp tục số hóa dữ liệu quan trắc KTTV điều tra cơ bản của một số trạm KTTV. Tổ chức lưu trữ quản lý dữ liệu vệ tinh, ra đa thời tiết định vị sét dạng số.  Duy trì, đảm bảo hoạt động cho hệ thống kênh thông tin quốc tế (hệ thống viễn thông toàn cầu GTS, Internet với Moscow và WIS Tokyo) để trao đổi thông tin KTTV toàn cầu. Thực hiện phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực qua hệ thống kênh thông tin quốc tế đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).  Xây dựng Hệ thống đồng bộ số liệu radar cho đồng hóa số liệu; hệ thống 3dvar có cập nhật số liệu radar thử nghiệm trong nghiệp vụ; đánh giá dự báo mưa của ECMWF và các mô hình phân giải cao, có đồng hóa số liệu.

Thực hiện thu nhận dữ liệu ảnh mây vệ tinh của Nhật Bản từ máy chủ của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và phối hợp với JMA trong việc download các số liệu mới của vệ tinh HIMAWARI 8; thu nhận sản phẩm phân tích, dự báo KTTV, các bản tin dự báo, tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm qua các kênh thông tin quốc tế; thu nhận dữ liệu và sản phẩm mô hình từ các thành viên của WMO; tổ chức lưu trữ và chia sẻ số liệu đến các đơn vị nghiệp vụ dự báo.

Xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ:  Ứng dụng các hệ thống hội thảo trực tuyến trong nghiệp vụ như: hệ thống polycom, zoom, .. trong nghiệp vụ và điều hành; Phát triển các công cụ thu nhận, xử lý dữ liệu quan trắc KTTV trong nghiệp vụ; Phát triển một số ứng dụng chia sẻ, khai thác dữ liệu KTTV trong nghiệp vụ. Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống; thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu KTTV đầy đủ, chính xác; phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO); đảm bảo cổng trao đổi thông tin dữ liệu KTTV phục vụ dự báo KTTV giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: