Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2022

Đăng ngày: 14-10-2022 | Lượt xem: 2160
Ngày 13/10/2022, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và nghiệp vụ công đoàn năm 2022.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độ kiến thức lý luận, nghiệp vụ công tác của cán bộ làm công tác công đoàn, góp phần quan trọng trong chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua - khen thưởng và công tác kiểm tra, giám sát công đoàn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, tập huấn 5 chuyên đề.

Trong đó, Chuyên đề 1 về hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chuyên đề 2 về hướng dẫn công tác quy hoạch công tác cán bộ, lãnh đạo, quản lý của các cấp công đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam. Chuyên đề 3 tập huấn về công tác tài chính. Các vấn đề liên quan đến tài chính được hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo minh bạch trong quản lý tài chính, thu - chi hợp lý... Chuyên đề 4, các đại biểu trao đổi, thảo luận các vướng mắc trong qua trình thực hiện nghiệp vụ công đoàn tại cơ sở và Chuyên đề 5 Các đại biểu được hướng dẫn, trao đổi về cách xây dựng môi trường không khói thuốc năm 2022.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: