Thực hiện đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

Đăng ngày: 20-11-2022 | Lượt xem: 292

Căn cứ Văn bản số 6837/BTNMT-KHTC ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, Vụ Kế hoạch – Tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ Văn bản số 6837/BTNMT-KHTC (Văn bản gửi kèm theo) để thực hiện đúng quy định.

Vụ Kế hoạch – Tài chính thông báo để các đơn vị trong Tổng cục biết và thực hiện

Vụ KHTC
 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: