Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2023

Đăng ngày: 08-12-2023 | Lượt xem: 1152
Trong hai ngày 7 và 8/12, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định, công tác kế hoạch - tài chính luôn là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và nặng nề. Song nó càng khó khăn, phức tạp nhiều hơn nữa khi trong quá trình thực hiện không được tuân thủ chặt chẽ, theo đúng quy định hiện hành. Công tác kế hoạch - tài chính suôn sẻ, lành mạnh, chấp hành theo đúng những quy định hiện hành của Nhà nước sẽ là một trong những điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động chuyên môn của các đơn vị diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Ông nhấn mạnh cán bộ kế hoạch - tài chính phải tổ chức khâu khảo sát, đề xuất các nhiệm vụ thật sự cần thiết, cấp bách đảm bảo hiệu quả nguồn vốn nhà nước đầu tư.

Ông đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn cần tập trung cao độ để nghiên cứu, thảo luận trao đổi những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ cho đơn vị và đề xuất những kiến nghị về cơ chế quản lý nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý kế hoạch - tài chính trong thời gian tới tại đơn vị mình để có sự thay đổi thực sự về chất.

Trong khuôn khổ thời gian của lớp tập huấn có những hạn chế, nhằm đáp ứng ngay trước mắt những vấn đề về quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, tài sản đang đặt ra cho các đơn vị, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu, lựa chọn giới thiệu một số vấn đề chính cho lớp bồi dưỡng tập huấn lần này. Đặc biệt là việc xử ý những nội dung, công việc chuyển tiếp mà sau khi một số đơn vị có sự thay đổi cơ cấu tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã tập trung vào các nội dung như xây dựng Kế hoạch dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2024-2026; Xây dựng kế hoạch đầu tư công; hướng dẫn thực hiện các Quy chế mới được sửa đổi về quản lý nhiệm vụ chuyên môn; quản lý tài chính; quản lý vốn nước ngoài; quản lý dự án đầu tư công áp dụng tại các đơn vị trực thuộc Bộ; Xây dựng phương án giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN năm 2024; Công tác quản lý hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT.

Đồng thời Hội nghị giới thiệu hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý tài sản; xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đối với các đơn vị kiện toàn tổ chức bộ máy; Thực hiện các kiến nghị của Thanh tra, kiểm toán; pháp lệnh về xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán; chuẩn bị công tác kiểm toán năm 2024.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: