Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

Đăng ngày: 15-05-2023 | Lượt xem: 1954
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Toàn văn Thông tư số 23/2023/TT-BTC

/upload/files/thong-tu-so-23-2023-tt-btc-ngay-25-4-2023.pdf

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: