Cục Thuế Hà Nội lựa chọn hóa đơn may mắn trong quý I/2023

Đăng ngày: 14-05-2023 | Lượt xem: 1471
Ngày 12/5/2023, Cục Thuế Hà Nội tổ chức trao thưởng Hóa đơn may mắn quý IV/2022, đồng thời tiếp tục tổ chức Chương trình Lựa chọn Hóa đơn may mắn quý I/2023.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, sau khi rà soát và xác minh danh sách, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4719/QĐ-CTHN ngày 10/2/2023 về việc trả thưởng hóa đơn may mắn. Ngày 12/5, Cục Thuế đã thực hiện trả thưởng đến 19 cá nhân đủ điều kiện trúng thưởng Chương trình lựa chọn Hóa đơn may mắn quý IV/2022.

Cùng với đó, trên cơ sở dữ liệu của 11,9 triệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (lập từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/3/2023), Cục Thuế Hà Nội đã lọc ra 159.954 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện để quay số trúng thưởng. Từ đó, Cục Thuế đã chọn ra được 19 hóa đơn may mắn quý I/2023.

Việc bấm nút lựa chọn Hóa đơn may mắn quý I/2023 trong số hơn 150.000 hóa đơn hợp lệ trên phần mềm Hóa đơn may mắn đã được diễn ra dưới sự theo dõi của Hội đồng giám sát.

Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của quý I/2023 sẽ được Cục Thuế Hà Nội công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chương trình trao thưởng cho các Hóa đơn may mắn của quý I/2023 sẽ được Cục Thuế Hà Nội thông báo và thực hiện trao thưởng dự kiến trước ngày 12/06/2023.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: