Bộ Tài chính trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng như năm 2022

Đăng ngày: 18-05-2023 | Lượt xem: 1976
Bộ Tài chính đã hoàn thiện Tờ trình trình Chính phủ trình Quốc hội về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các đối tượng như đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH1.

Năm 2022, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sau dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15; trong đó, có quy định giảm mức thuế suất thuế GTGT đối với hầu hết các mặt hàng đang chịu thuế suất 10% xuống còn 8%. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Khi thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã gián tiếp kích cầu tiêu dùng nội địa tăng cao. Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 tăng 19,8% so với năm trước, thu thuế GTGT nội địa không giảm mà tăng 10% so với cùng kỳ.

Để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời cân nhắc, tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, ngoài các giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện cho năm 2023 và trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, Bộ Tài chính cho rằng, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế GTGT nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết.

Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT. Dự án đã được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và được hoàn thiện trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính cho biết, với giải pháp giảm thuế GTGT cho các đối tượng như đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, nếu áp dụng trong 06 tháng cuối năm 2023 thì dự kiến số giảm thu NSNN tương đương khoảng 24 nghìn tỷ đồng (đối với thu NSNN năm 2023 thì dự kiến giảm 20 nghìn tỷ đồng do số thu thuế GTGT phải nộp của tháng 12/2023 nộp trong tháng 01/2024).

Việc giảm thuế GTGT sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2023.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: