Đẩy mạnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Bộ Tài chính cho biết, tới nay gần 76% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương đã được phân bổ, trong đó, các bộ, cơ quan trung ương đã giao khoảng 66,6%, các địa phương đã giao khoảng 88,9% số vốn kế hoạch được Quốc hội phân bổ.

Ngày đăng: 06/10/2021

Sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính phòng, chống Covid-19

Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) những tháng cuối năm 2021 dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu chi ngân sách cho công tác phòng, chống Covid-19 là rất lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực tài chính này.

Ngày đăng: 05/10/2021

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

Theo Dự thảo thông tư, mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện được quy định như sau: Phí cấp giấy phép môi trường đối với các dự án/cơ sở thuộc nhóm I và nhóm II thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (trừ một số dự án/cơ sở quy định tại điểm 2 và điểm 3 thông tư này) là 50 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở Nhóm I; 45 triệu đồng/giấy phép/dự án/cơ sở Nhóm II.

Ngày đăng: 30/09/2021

Dự thảo nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ngày đăng: 20/09/2021

Đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để đôn đốc, đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2021.

Ngày đăng: 15/09/2021

Công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 1/9/2021, Bộ Tài chính đã công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1.

Ngày đăng: 10/09/2021

Thông tư số 61/2021/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2022 – 2024.

Ngày đăng: 01/09/2021

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày đăng: 24/08/2021

Điều chỉnh đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Điều chỉnh điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 13/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc như sau:

Ngày đăng: 20/08/2021

Điều chỉnh đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Điều chỉnh điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 21/QĐ- TCKTTV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ như sau:

Ngày đăng: 16/08/2021

Điều chỉnh đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Điều chỉnh điểm a, điểm b, điểm đ, điểm g, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 13/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, với các nội dung chính như sau:

Ngày đăng: 12/08/2021

Điều chỉnh về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc

Điều chỉnh điểm a, điểm b, điểm đ, điểm g, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TCKTTV ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, với các nội dung chính như sau:

Ngày đăng: 10/08/2021

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt gần 58% dự toán

Theo Bộ Tài chính, thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 775 nghìn tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2020.

Ngày đăng: 19/07/2021

Nghiên cứu phát triển bảo hiểm và tài chính rủi ro thiên tai tại Việt Nam

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển các sản phẩm bảo hiểm và tài chính rủi ro thiên tai mới nhằm giảm tác động tiêu cực của thiên tai trong thời gian tới. Đây là thông tin tại hội thảo khởi động nghiên cứu về tài chính rủi ro thiên tai và bảo hiểm toàn diện tại Việt Nam vừa diễn ra, nhằm xác định các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho quá trình này.

Ngày đăng: 15/07/2021

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày đăng: 02/07/2021

Triển khai sâu rộng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NNT trên phạm vi toàn quốc

Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP (năm 2017-2018), Nghị quyết 02/NĐ-CP (năm 2019-2021) và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã giao.

Ngày đăng: 30/06/2021

Triển khai dịch vụ thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế là một trong những giải pháp mang tính đột phá để ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Công nghệ thông tin không chỉ giúp cho công tác quản lý thuế tốt hơn, mà còn tạo thuận lợi cho người dân và DN. Nếu như trước đây, việc khai thuế, nộp thuế điện tử chỉ áp dụng đối với DN, tổ chức, thì hiện nay người nộp thuế là cá nhân cũng có thể khai và nộp thuế điện tử một cách dễ dàng.

Ngày đăng: 30/06/2021