Dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm quốc gia 2022-2024

Năm 2022, tình hình quốc tế, trong nước được dự báo có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức dự báo nhiều hơn. Dịch COVID-19 còn có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới, nguy hiểm hơn; vắc-xin và thuốc điều trị có thể tiếp tục khan hiếm.

Ngày đăng: 21/12/2021

Xử phạt nếu chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế

Điều 30, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nêu rõ, việc chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế sẽ bị phạt tiền 2 triệu đến 20 triệu đồng tùy từng mức độ vi phạm.

Ngày đăng: 20/12/2021

Đẩy nhanh hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng thời hạn, Ban chỉ đạo ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN (Ban chỉ đạo) vừa ban hành Văn bản số 4212/BHXH-BCĐ gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết hưởng hỗ trợ đối với người lao động từ Quỹ BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày đăng: 20/12/2021

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa

Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về kế toán tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngày đăng: 18/12/2021

Thông tư số 89/2021/TT-BTC về việc quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC về việc quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 24/11/2021 và thay thế các Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 và Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính.

Ngày đăng: 16/12/2021

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Một trong những nội dung được nêu tại Dự thảo Thông tư là quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.

Ngày đăng: 15/12/2021

Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/9/2021

Từ ngày 1/7/2022, việc xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/9/2021.

Ngày đăng: 15/12/2021

Kể từ ngày 01/01/2022 lập “biên bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế” điện tử

Phạm vi triển khai việc lập biên bản VPHC điện tử được cơ quan thuế triển khai bao gồm: Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực, huyện đối với trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Ngày đăng: 13/12/2021

Góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý công tác kế hoạch, tài chính

Thực hiện Văn bản số 7394/BTNMT-KHTC ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý công tác kế hoạch, tài chính. Theo đó, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn và Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 08/12/2021

Triển khai thực hiện Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (Thông tư số 96/2021/TT-BTC được gửi kèm theo)

Ngày đăng: 08/12/2021

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Các trường hợp được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế được quy định tại Điều 15, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020.

Ngày đăng: 03/12/2021

Tổng cục Thuế tiếp tục hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh trong thực hiện chính sách thuế

Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Ngày đăng: 03/12/2021

Tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công về mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

Ngày đăng: 02/12/2021

Mức giảm trừ gia cảnh cao, cá nhân thu nhập 22 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế

Với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hay 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ngày đăng: 02/12/2021

Mức thu quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ngày đăng: 01/12/2021

MISA chính thức cung cấp dịch vụ chữ ký số từ xa, không cần USB token

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) chính thức trao Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa (MISA eSign) cho Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA).

Ngày đăng: 01/12/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch - tài chính cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường vừa phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch - tài chính năm 2021 cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách theo hình thức trực tuyến.

Ngày đăng: 01/12/2021

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (Nghị định gửi kèm theo Công văn này). Để triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và thực hiện.

Ngày đăng: 30/11/2021