Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Ngày 8/5/2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Ngày đăng: 09/05/2022

Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ngày đăng: 08/05/2022

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) góp phần thúc đẩy các hoạt động TTKDTM trong nền kinh tế nói chung và trong hệ thống KBNN nói riêng, đặc biệt là trong thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), tạo thuận lợi hơn cho người dân và các đơn vị có giao dịch với KBNN tiếp cận các dịch vụ TTKDTM; lấy khách hàng làm trung tâm của hoạt động thanh toán.

Ngày đăng: 07/05/2022

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện Văn bản số 964/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Tổng cục (KTTV) yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Ngày đăng: 01/05/2022

Tổng cục Thuế triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính Đề án quay thưởng từ mã hóa đơn để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc.

Ngày đăng: 26/04/2022

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 nhằm mục tiêu xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày đăng: 25/04/2022

Triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Sáng ngày 21/4/2022, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên toàn quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Thuế nối với 476 điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Hội nghị vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày đăng: 22/04/2022

Chiến lược nợ công đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030. Dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP.

Ngày đăng: 16/04/2022

Giải pháp thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí

Các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng: 10/04/2022

Kế hoạch thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản, trong sử dụng Ngân sách nhà nước (NSNN) để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày đăng: 08/04/2022

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai quyết liệt thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Trên cơ sở Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc ban hành Chương trình hành động về THTK, CLP của Bộ TNMT năm 2021 và thực tiễn của đơn vị, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đã ban hành Chương trình hành động về THTK, CLP năm 2021 tại Quyết định số 92/QĐ-TCKTTV ngày 22 tháng 3 năm 2021. Trong năm 2021, Tổng cục KTTV tiếp tục quán triệt đến các đơn vị trực thuộc tuyên truyền đến từng công chức, viên chức và người lao động các văn bản quy định về THTK, CLP, tập trung quản lý tốt lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý tài sản công.

Ngày đăng: 02/04/2022

Một số lưu ý trong thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Để đảm bảo kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thống nhất theo quy định của pháp luật Thuế TNCN cũng như pháp luật về quản lý thuế hiện hành, Tổng cục Thuế cho biết, cần lưu ý về các trường hợp phải quyết toán thuế TNCN năm 2021.

Ngày đăng: 31/03/2022

Giảm thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 2688/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Ngày đăng: 27/03/2022

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Cục thuế TP Hà Nội vừa có công văn gửi tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hướng dẫn một số nội dung lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN cho năm tính thuế 2021.

Ngày đăng: 26/03/2022

Quy định mới về mức thu, quản lý và sử dụng phí dịch vụ kiểm tra chứng thư số

Ngày 23/3/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Ngày đăng: 25/03/2022