Tổng cục Thuế triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc

Đăng ngày: 26-04-2022 | Lượt xem: 3369
Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính Đề án quay thưởng từ mã hóa đơn để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc.

Tổng cục Thuế triển khai các quy định của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, Tổng cục Thuế đã tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn” với mục đích tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Với ý nghĩa này, trong giai đoạn đầu triển khai HĐĐT, chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện quay lựa chọn theo 2 đợt đối với số hóa đơn đã phát hành tại 6 tỉnh, thành phố thuộc giai đoạn 1 triển khai HĐĐT tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP .Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định.

Tính đến 21/4/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức quay đợt 1 (ngày 18/4) lựa chọn được 03 mã “Hóa đơn may mắn” trong khoảng thời điểm triển khai HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, tương ứng với toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan thuế đã được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi tạo từ tháng 11 đến hết tháng 12/2021.

Đợt 2, tổ chức ngày 21/4 tiếp tục lựa chọn được 03 mã “Hóa đơn may mắn” thực hiện trên cơ sở dữ liệu của toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan thuế đã được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi tạo từ ngày 1/1/2022 đến 31/3/2022.

Để tìm ra các hóa đơn may mắn, Tổng cục Thuế sử dụng phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức sàng lọc điện tử trên hệ thống dữ liệu đối với toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, đảm bảo khoa học, khách quan, minh bạch.

Theo kế hoạch đề ra, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của người dân đối với chương trình “Hóa đơn may mắn”, thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính Đề án quay thưởng từ mã hóa đơn để triển khai trên toàn quốc.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: