Sửa đổi Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã xây dựng và đang lấy ý kiến rộng rãi về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Một trong những chính sách nổi bật được đề xuất tại dự án Luật lần này là sửa đổi, bổ sung các nội dung nhằm giải quyết những vấn đề bất cập, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Ngày đăng: 23/03/2023

Hội nghị Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022

Tổng cục Thuế vừa có thông báo về việc tổ chức Hội nghị Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022. Đây là sự kiện thường niên được cơ quan Thuế tổ chức nhằm hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kỳ quyết toán nhanh hơn, gọn hơn, minh bạch hơn, giảm thiểu rủi ro về thuế cho các doanh nghiệp, người dân

Ngày đăng: 14/03/2023

Đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa công tác quyết toán thuế

Cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế (NNT) là cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để có thể kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên dịch vụ thuế điện tử, từ đó giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại cơ quan thuế.

Ngày đăng: 13/03/2023

Thông tư số 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/2/2023 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ngày đăng: 07/03/2023

Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 9/2/2023 của Bộ Tài chính

Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 9/2/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính quy định cụ thể về hoạt động của Hội đồng quản lý.

Ngày đăng: 20/02/2023

Quyết định số 176/QĐ-BTC ngày 13/2/2023 về việc công bố thủ tục hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 176/QĐ-BTC ngày 13/2/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày đăng: 18/02/2023

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính

Ngày 31/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/TT-BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày đăng: 10/02/2023

Thông tư số 07/2023/TT-BTC ngày 02/2/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC ngày 02/2/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Ngày đăng: 08/02/2023

Tháng 1 năm 2023, thu ngân sách bằng 11,3% dự toán

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022 .

Ngày đăng: 05/02/2023

Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngày đăng: 30/01/2023

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Năm 2023, Chính phủ tiếp tục điều hành kịp thời các công cụ chính sách vĩ mô, tài khóa, tiền tệ để cân bằng hợp lý, hiệu quả giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phù hợp với tình hình thực tiễn...

Ngày đăng: 15/01/2023

Các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai 11 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Ngày đăng: 14/01/2023

Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, trong đó sửa đổi, bổ sung hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngày đăng: 11/01/2023

Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2023.

Ngày đăng: 04/01/2023

Hệ thống sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, hầu hết các thủ tục hành chính về thuế đã được triển khai thực hiện qua hệ thống điện tử như: quy trình kê khai nộp thuế, đăng ký thuế điện tử… Việc triển khai HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền được coi là bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế.

Ngày đăng: 14/12/2022