Từ năm 2023, phải chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Đăng ngày: 01-02-2023 | Lượt xem: 1239

Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, đã sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo Thông tư, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hoàn thành việc kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế không phải nộp các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc nếu thông tin trong những giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, Thông tư cũng bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: