Tháng 1 năm 2023, thu ngân sách bằng 11,3% dự toán

Đăng ngày: 05-02-2023 | Lượt xem: 886
Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2023 ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% dự toán, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022 .

Trong đó, thu nội địa ước đạt 160,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2022; Thu từ dầu thô ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán, tăng 67,7% so cùng kỳ năm 2022; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 28 nghìn tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán, bằng 65% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng, có 09/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (đạt trên 8% dự toán), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 14,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 15,2%; Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 16,1%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 8,1%; Thu phí - lệ phí ước đạt 10,2%...

Trong khi đó, có 11/20 khoản thu đạt dưới 8% như: Thu lệ phí trước bạ (7,2%); Tiền sử dụng đất ước đạt 6,0%; Thuế bảo vệ môi trường ước đạt 3,1%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 4,4%; Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 2,0%...

Bộ Tài chính cho biết, so với cùng kỳ, có 07/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 23,1%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 27,4%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 31,5%; Thu từ hoạt động xổ số ước tăng 150,9%; Thu khác ngân sách ước tăng 81,1%...

Ngoài ra, có 13/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ như: Thuế thu nhập cá nhân ước bằng 73,7%; Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 39,3%; Lệ phí trước bạ ước bằng 60,2%; Phí - lệ phí ước bằng 85,4%; Thu tiền sử dụng đất ước bằng 43,0%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 30%...

Vụ KHTC tổng hợp

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: